INFORMACJE
PRZYDATNE TELEFONY:

Pokój nauczycielski - 81-531-04-40
Pedagog szkolny - 81-531-04-21
Sekretariat - 81-531-04-28
Faks: 81-531-04-27
NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW

48 1160 2202 0000 0001 0069 7774
NUMER KONTA BANKOWEGO SZKOŁY

21 1240 1503 1111 0010 0167 3729HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI
W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMIPrezentacja Pani dyrektor Moniki Wrony ze spotkania z Rodzicami
w dn. 17.11.2015r.
STUDNIÓWKA 2016


Informujemy,że Studniówka klas III XXIII LO odbędzie się
23 stycznia 2016r. w Hotelu Luxsor, Al.Warszawska 175A.

Koszt udziału w Studniówce ucznia Naszej szkoły wynosi 270zł
Osoba towarzysząca spoza szkoły-160zł.

Do 15 grudnia prosimy o dokonanie wpłat w kwocie 250zł. na konto
Getin Noble Bank S.A.
nr konta: 05 1560 0013 2000 1200 7000 0001

W informacji dodatkowej/przelewie prosimy podać:
imię i nazwisko ucznia...
klasa...
tytułem: studniówka 2016- XXIII LO
Te informacje ułatwią nam identyfikację osób wpłacających.
Do 30 listopada należy:
- umówić się z filmowcami w sprawie nakręcenia tzw: czołówek przez
poszczególne klasy/odpowiadają przedstawiciele klas/
tel.5277688 lub 502740437/Waldemar Serafin/.
-zdecydować,czy idziemy na studniówkę z osobą towarzyszącą
z klas III naszego liceum, czy z osobą spoza,
-ustalić listę osób na diecie wegetariańskiej i podać ją
organizatorom/do 30 grudnia/
W razie wątpliwości i pytań proszę o telefon.
Przedstawiciel rodziców
Teresa Rycerz-Rękas
tel.507332218
RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 R. "WYPRAWKA SZKOLNA"
uwaga termin składania wniosków do dnia 4 września 2015 r.Informacje Wyprawka Szkolna

Rozporządzenie Rady Ministrów

Zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin

WAŻNE! - Wyjaśnienia Lubelskiego Kuratora Oświaty

Wniosek o dofinansowanie - do pobrania

Wniosek o dofinansowanie ze względu na niepełnosprawność - do pobrania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania
Stypendia i zasiłki w roku szkolnym 2015/2016
Zasady udzielania pomocy socjalnej i stypendialnej: na stronie UM Lublin
Zarządzenie dyrektora XXIII LO dotyczące refundacji

Wnioski należy składać w p. 140 u pedagoga szkolnego w terminie do 15.09.2015r. Formularze wniosku są dostępne w p. 140 w godzinach pracy pedagoga szkolnego lub do pobrania:

Oświadczenie o dochodach do stypendium - do pobrania
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego - do pobrania
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do pobrania
STYPENDIA DLA PRZYSZŁYCH STUDENTÓW - OBECNYCH UCZNIÓW LICEUM


Zgodnie z Uchwałą Nr 1194/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, podjętej w celu zachęcenia zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych. W ramach ww. Programu, pomoc materialna w formie stypendium naukowego, przyznawana będzie corocznie, studentom pierwszego roku, począwszy od roku akademickiego 2015/2016. Kryteria przyznawania Stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie określa Regulamin, stanowiący załącznik do wzmiankowanej Uchwały.

Treść uchwały Rady Miasta LublinPREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH 2014HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI
w II sem. roku szkolnego 2014 / 2015

ADRESY I TELEFONY INSTYTUCJI I PLACÓWEK POMOCOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN
PREZENTACJA WYNIKÓW EGZAMINÓW MATURALNYCH 2013