Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Rok 2011/2012

VIII Festiwal Nauki

22 września w ramach VIII Festiwalu Nauki uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładzie na Uniwersytecie Medycznym Prawdy i mity w medycynie oraz w części plenerowej Tygiel 2011 zorganizowanej przez uczelnie lubelskie.
Podczas części plenerowej młodzież miała możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń chemicznych, preparowania narządów, wykonywania ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obserwowania nieba przez teleskop. Uczniowie mieli okazję porozmawiać ze studentami i zapoznać się z ofertą lubelskich uczelni.

położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie

Zajęcia z fizjologii

W dniu 01.12.2011 klasa 2f brała udział w zajęciach z anatomii i fizjologii człowieka prowadzonych przez studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczniowie wysłuchali wykładu ilustrowanego prezentacją multimedialną dotyczącą układu oddechowego człowieka, a następnie samodzielnie preparowali płuca i inne narządy układu oddechowego. Zajęcia te rozpoczęły całoroczny cykl zajęć teoretyczno-praktycznych prowadzonych w XXIII LO we współpracy z Kołem Naukowym studentów UM w Lublinie.

położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie

Rok 2010/2011

Zajęcia z anatomii i fizjologii człowieka


Na początku roku szkolnego nasze liceum nawiązało współpracę ze studentami Uniwersytetu Medycznego. Dzięki tej współpracy w klasach biologiczno - chemicznych od grudnia 2010 roku odbywają się wspólne warsztaty z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Po części teoretycznej uczniowie samodzielnie preparują narządy wewnętrzne zwierząt, np. serce, nerki, wykonują wybrane czynności badań lekarskich i omawiają wyniki badań diagnostycznych m. in. krwi, moczu.

położenie
położenie
położenieWyższa Szkoła Informatyki w Warszawie
Projekt Informatyka+

Rok 2011/2012

19.10.2011 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wykładach i warsztatach w ramach Wszechnicy Porannej. Tematem była "Cyfrowa synteza fotorealistycznych obrazów w środowisku 3D". Odbyły się 2-godzinne wykłady dla 50 osobowej grupy uczniów oraz 3-godzinne warsztaty w laboratorium komputerowym realizowane w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki przez nauczycieli akademickich na oprogramowaniu Cinema3D. Czas spędzony na zajęciach był wykorzystany przez uczniów bardo efektywnie. Na zakończenie uczniowie rozwiązywali test sprawdzający wiedzę.
położenie
położenie
położenie

7.11.2011 roku w naszej szkole odbył się wykład prezentujący Koło Naukowe Grafiki3D. W wykładzie wzięło udział 55 uczniów.
położenie
położenie
położenie

Rok 2010/2011

W 2010/2011 roku szkolnym kontynuujemy uczestnictwo w ponadregionalnym projekcie Informatyka+, który jest inicjatywą środowiska akademickiego na rzecz podniesienia kompetencji informatycznych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dziesięcioosobowa grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach Techniki Internetu, które odbyły się 20 maja w siedzibie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki.

Dnia 20 maja w naszej szkole zostały zorganizowane wykłady na temat baz danych:
  • Hurtownie danych - czyli jak zapewnić dostęp do wiedzy tkwiącej w danych
  • Optymalizacja zapytań w języku SQL
Wykładów wysłuchało 120 uczniów naszego liceum.
W grudniu uczniowie uczestniczyli w wykładach:
  • Techniki algorytmiczne - przybliżone i dokładne
  • Dokumenty XML w bazach danych, czyli wojna światów
Kilkunastu uczniów naszej szkoły zapisało się do Algorytmicznej Ligi Zadaniowej - rozwiązują zadania publikowane na stronie internetowej projektu.Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Warsztaty kreatywnej autoprezentacji

Od lutego 2011 r. młodzież klas III zgodnie z harmonogramem uczestniczy w warsztatach z kreatywnej autoprezentacji prowadzonych przez animatorów podmiotowości Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. W trakcie spotkań uczniowie zapoznali się z czynnikami, które mają wpływ na kreowanie własnego wizerunku, pozbywanie się tremy i jej pokonywanie np. egzaminy maturalne i inne sytuacje stresowe, które czekają ich w życiu. Uczelnia wspiera szkołę w różnych sferach współpracy.Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Rok 2013/2014

Panel dyskusyjny Młodzi na rynku pracy

30 września 2013 delegacje uczniów klas trzecich wzięły udział w panelu dyskusyjnym Młodzi na rynku pracy, który odbył się w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Udział w nim wzięli eksperci: przedstawiciele rządu, samorządu, posłowie na Sejm RP, pracodawcy oraz studenci Parlamentu Studentów RP.
Podczas dyskusji poruszono m.in. ważne problemy, z jakimi borykają się młodzi ludzie poszukujący zatrudnienia, jakie są oczekiwania pracodawców, jakie kompetencje są poszukiwane na rynku pracy itp.
Panel wzbudził duże zainteresowanie młodzieży oraz refleksje związane z wyborem przyszłej kariery zawodowej.
Opiekę nad uczniami pełniła Ewa Pawlik – Rożek, pedagog szkolny.

położenie
położenie
położenie


Rok 2012/2013

Wykład dla maturzystów z zakresu psychologii

W dniu 29 stycznia 2013r. w ramach współpracy XXIII LO z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie uczniowie klas III uczestniczyli w inspirującym wykładzie pt. Jak odnaleźć siebie i swoje miejsce w dorosłym życiu? Jak szukać celu i sensu życia?
Wykład wygłosiła Pani Monika Baryła-Matejczuk, pracownik naukowy WSEI w Lublinie.
Poprzez zadawanie ważnych pytań: kim jestem?, czy żyję własnym życiem?, jaki jest mój cel w życiu?, czy dążę do niego właściwą drogą? Prowadząca zmuszała uczestników do refleksji nad swoimi marzeniami, wartościami, wyborami życiowymi. Dzieliła się również przemyśleniami oraz przykładami z życia, przybliżając czasami kręte drogi wchodzenia w świat dorosłości.
Dzięki przedstawionym refleksjom uczniowie zdobyli cenne wskazówki przydatne w przeprawie do dorosłości.
Realizację wykładu dla młodzieży koordynowała Ewa Pawlik – Rożek, pedagog.

Dziękujemy!

położenie

Rok 2011/2012

Telefon Zaufania


W ramach współpracy XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie, został uruchomiony Telefon Zaufania.
Konsultacji psychologicznych, porad dla uczniów, ich Rodziców oraz nauczycieli dotyczących radzenia sobie w różnych sytuacjach trudnych udzielają psycholodzy – wykładowcy WSEI w Lublinie w każdy wtorek w godzinach: 16.30 – 18.00 i w piątek: 9.00 – 10.30.
Numer telefonu zaufania udostępniony na szkolnej tablicy informacyjnej (patio szkolne).
Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy.Wykład dla uczniów

W dniu 29 listopada 2011r. w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z Panią Hanną Sokołowską wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
W ramach współpracy szkoły z Uczelnią młodzież szkolna uczestniczyła w wykładzie pt. Zarządzanie czasem. Nowoczesne techniki uczenia. Techniki twórczego myślenia. Uczniowie dzięki poruszonym zagadnieniom uzyskali cenne wskazówki do własnej pracy umysłowej.
Dziękujemy
położenie
położenie
położenie


Rok 2010/2011


Wykład z zakresu psychologii

W dniu 11 marca 2011r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z Panem dr W. Poleszakiem wykładowcą Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
W ramach współpracy naszej szkoły z Uczelnią młodzież miała możliwość wysłuchania interesującego wykładu z zakresu psychologii nt. „ Jak odnaleźć siebie w życiu?”.
Dzięki poruszonej tematyce uczniowie uzyskali cenne wskazówki w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych. Dziękujemy!
położenie
położenie
położenieUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Rok 2010/2011
Warsztaty z fizjologii roślin

16 lutego 2011 klasa I F (biologiczno - chemiczna) brała udział w zajęciach warsztatowych z fizjologii roślin „Kolorowy świat roślin - barwniki roślinne” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy z fizjologii roślin oraz samodzielnego przeprowadzenia doświadczeń z barwnikami roślinnymi (ekstrakcja i rozdział barwników, fluorescencja chlorofilu, wpływ pH na zabarwienie antocyjanów)
położenie
położenie
położenie


Rok 2014/2015
Czy możliwy jest dzień bez chemii?

W dniu 5.11.2014 klasa 1f biologiczno-chemiczna wraz z nauczycielem chemii p. Ziemińskim uczestniczyła w warsztatach chemicznych na Wydz. Chemii UP w Lublinie. Prezentację multimedialną Czy możliwy jest dzień bez chemii podbudowano własnoręcznie przeprowadzonymi przez naszych uczniów eksperymentami z chemii nieorganicznej: strącanie, zobojętnianie, etc. Opiekunem z ramienia UP była dr J.Stachowicz.
Politechnika Lubelska
Rok 2014/2015
Zajęcia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

W dniu 8.06.2015 uczniowie klasy 2e brali udział w zajęciach na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w laboratorium Techniki Wysokich Napięć.