Członkowie zarządu
Samorządu Uczniowskiego
kadencji 2014-2015

Przwodnicząca SU - Sasza Radczenko kl. 2h

Sekretarz - Wiktoria Michalska kl. 2cOpiekunowie SU


p. Katarzyna Borowiec

p. Agnieszka Szewczak