• Jaka jest nasza szkoła ?


  • nowoczesna
  • ekologiczna
  • bezpieczna
  • rozwijająca kulturę
  • z przyszłością
  • demokratyczna i otwarta na współpracę

 • Jakie profile kształcenia oferuje XXIII LO?

  • 1A - klasa dziennikarsko-artystyczna - rozszerzony program: język polski, historia, język angielski
  • 1B - klasa prawnicza - rozszerzony program: język polski, wos, geografia
  • 1C - klasa turystyczna - rozszerzony program: język angielski,język hiszpański, geografia
  • 1D - klasa dietetyki i technologii żywienia - rozszerzony program: biologia, chemia
  • 1E - klasa politechniczna - rozszerzony program: matematyka, fizyka, informatyka
  • 1F - klasa medyczna - rozszerzony program: biologia, chemia
  • 1G - klasa matematyczno-architektoniczna - rozszerzony program: matematyka, geografia, historia sztuki
  • 1H - klasa medyczna dwujęzyczna - rozszerzony program: biologia, chemia
  • 1I - klasa ekonomiczna dwujęzyczna - rozszerzony program: matematyka, geografia, informatyka


 • Co proponuje uczniom w ramach zajęć pozalekcyjnych ?