Historia szkoły ..i tak to się zaczęło:


1963r Powstanie trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 o specjalności - dziewiarz maszynowo-ręczny, pierwszym mianowanym dyrektorem szkoły był pan Feliks Zacharczuk.

1971r    Stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani
   Zofia Bora.

1972r      Stworzenie Dokształcającej Filii ZSZ

1973r Powołanie przez Kuratorium Oświaty trzyletniego Technikum Odzieżowego dla Pracujących na podbudowie ZSZ o specjalności konfekcjonowanie dzianin oraz dwuletniego Studium Policealnego o kierunku dziewiarskim.

1977r Połączenie Zespołu ze Szkołą Odzieżową. Szkoły Włókiennicze weszły w skład nowo utworzonego Zespołu Szkól Odzieżowo - Włókienniczych.

1963-1982 Powołanie do życia Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych , w skład którego weszły szkoły o zbliżonych kierunkach kształcenia związane z odzieżownictwem . Szkoła mieściła się kolejno w: Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Sierocej , Szkole Podstawowej Nr 34 przy ul. Kosmowskiej , Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Hiacyntowej.

1982r Przekazanie budynków przy ul. Nałkowskich 76 , do wyłącznej dyspozycji Zespołu Szkół
Odzieżowo-Włókienniczych.

1984r Przeniesienie Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych do budynków Szkoły Przyzakładowej Elektromontażu
przy ul. Diamentowej w Lublinie.

1 IX 1987r Rozpoczęcie pracy szkoły w budynku przy ulicy Długosza8a w Lublinie.

1 I 1991r Utworzenie Zespołu Szkół Włókienniczych z siedzibą przy ul. Długosza 8a w Lublinie jako jednostki samodzielnej z części oddziałów Zespołu Szkół
Odzieżowo-Włókienniczych.

1 I 1991r Powołanie Pani Alicji Fijałek na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Włókienniczych.

7 I 1991r Wybór przez Radę Pedagogiczną Pani Moniki Wrony na stanowisko wicedyrektora i Pani Danuty Jamroz na stanowisko kierownika warsztatów.

17 IV 1992r Wybór Pani Alicji Fijałek na stanowisko dyrektora szkoły w drodze konkursu.

1993r        Rozpoczęcie budowy nowej siedziby szkoły.

1 IX 1995r Wybór Pani Doroty Szendały na stanowisko wicedyrektora szkoły.

10 VI 1997r Poświecenie Krzyża przez Ojca Świętgo Jana Pawła II podczas Mszy Świętej w Krośnie. Krzyż ten zostal umieszczony na honorowym miejscu w szkolnym patio nowego budynku.

1 IX 1997r Nadanie imiania Nauczycieli Tajnego Nauczania Zespołowi Szkół Włókienniczych i oddanie do użytku szkoły nowego budynku przy
ul. J.Poniatowskiego 5 podczas Wojewódzkiej Inauguracji roku szkolnego.

1 IX 1998 Włączenie w skład Zespołu Szkół Włókienniczych
XXIII Liceum Ogólnokształcącego.

Luty 1999 Pielgrzymka uczniów, nauczycieli, rodziców do Watykanu.
Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla całej społeczności szkolnej.

22 VII 2002 Zawierzenie w opiekę Matki Bożej w Lourdes całej społeczności szkolnej.

1 IX 2002  Włączenie w skład Zespołu Szkół Włókienniczych
XIX Liceum Profilowanego.


Decyzją Rady Miasta Lublin ustanowiono,
że z dniem 31 VIII 2007r.
zostaje rozwiązany
Zespół Szkół Włókienniczych im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,

a z dniem 1 IX 2007r.

XXIII Liceum Ogółnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania


będzie funkcjonować jako samodzielna jednostka edukacyjna.

(Uchwała nr 34/IV/2007 Rady Miasta Lublin
z dnia 18 stycznia 2007)13 VI 2007   Wybór Pani Alicji Fijałek w drodze konkursu
  na stanowisko dyrektora
  XXIII Liceum Ogólnokształcącego
  im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.

1 IX 2007  XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
rozpoczyna działalność jako samodzielna jednostka edukacyjna.

19 IX 2007  Uroczystość szkolna związana z nadaniem
XXIII LO imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania,
poświęcenie sztandaru liceum,
ślubowanie klas pierwszych.

25 IV 2012 Wybór Pani Moniki Wrony w drodze konkursu
na stanowisko dyrektora
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

1 IX 2012 Powołanie Pani Moniki Wrony
na stanowisko dyrektora
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
imienia Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.
Wybór Pani Jolanty Maciaś
na stanowisko wicedyrektora.

1 IX 2012 Wicedyrektorami XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie są:
Pani Dorota Szendała
pełniąca funkcję wicedyrektora od 1 IX 1995 r.
oraz Pani Jolanta Maciaś.