ZAJĘCIA DZIENNIKARSKO-ARTYSTYCZNE

W XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie od roku szkolnego 2013/2014, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, wprowadzony został przedmiot Zajęcia dziennikarsko-artystyczne, który nie został ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Inspiracją do stworzenia klasy o wymienionym profilu było duże zainteresowanie uczniów pracą w mediach szkolnych - w telewizji szkolnej TVS i gazetce szkolnej Tajniak, które utwierdziło nas w celowości tego zadania, jak również w konieczności podnoszenia kwalifikacji zaangażowanych uczniów.
W tym miejscu prezentujemy prace uczniów, wykonane podczas wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie podkreślamy, że bohaterowie niektórych artykułów czy audycji radiowych, to osoby fikcyjne, w które wcielili się nasi uczniowie. W tworzeniu gazetek czy audycji radiowych zależało nam na bogatej treści merytorycznej i odpowiedniej formie.

Rok szkolny 2013/2014

PRASA
RADIO
Rok szkolny 2014/2015

PRASA