Projekt:
"MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ"Malta, 4-10 sierpnia 2013 r.


Kurs z zastosowania IT w nauczaniu.


Uczestniczki: Jolanta Maciaś, Monika Wrona


W kursie brało udział 24 uczestników z Hiszpanii, Irlandii, Belgii, Norwegii, Islandii, Macedonii i Polski. Pracowaliśmy w dwóch grupach: grupa 1- nauczyciele nauczania przedszkolnego i początkowego, grupa A- nauczyciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem kursu było dostarczenie nam informacji na temat innowacyjnych narzędzi do stosowania ICT w nauczaniu, możliwości e-Twinningu, wykorzystania tych narzędzi w integracji nauczycieli z różnych krajów Europy, zespołowego uczenia się w interkulturowej grupie nauczycieli różnych przedmiotów i specjalności, wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy a także poznanie historii, kultury i tradycji Malty i Gozo. Językiem kursu był język angielski. Program kursu obejmował zajęcia warsztatowe rozbite na bloki tematyczne, krótkie wykłady poprzedzające każde zajęcia, pracę indywidualną przy stanowisku komputerowym pod kierunkiem prowadzącego, pracę w grupach, prezentację własnej pracy, wycieczki i spotkania integracyjne.

Poznaliśmy się wcześniej na platformie Mixxt przygotowanej przez organizatorów dla uczestników szkolenia. Kurs rozpoczął się 04-08-2013 r. od spotkania integracyjnego. Wszyscy uczestnicy przedstawili siebie, szkołę w której pracują , region i kraj. Zaprezentowaliśmy materiały promocyjne. Organizatorzy zaopatrzyli uczestników kursu w program kursu, materiały szkoleniowe, PenDrive z przygotowanymi na potrzeby szkolenia folderami i plikami, materiały informacyjne o Malcie i mapy Malty z zaznaczonymi trasami dojazdu do miejsca szkolenia.

Od 05-08-2013 do 10-08-2013 uczestniczyliśmy w warsztatach tematycznych. Poznaliśmy programy i aplikacje do tworzenia prezentacji multimedialnych (Prezi i Power Point) są to aplikacje udostępniane bezpłatnie podobnie jak wszystkie prezentowane na szkoleniu, łatwe w obsłudze, "intuicyjne", dające możliwość tworzenia pomocy dydaktycznych i pracy z uczniami. Szczególnie Prezi jest narzędziem innowacyjnym, gdyż odchodzi od liniowo tworzonej prezentacji slajd za slajdem. Prezi bazuje na mapie mentalnej i praca z programem jest równocześnie pracą nad materiałem prezentacji. Poznaliśmy Hot Potatos - program do tworzenia interaktywnych testów, quizów, krzyżówek, itp. Tworzyliśmy strony internetowe i umieszczaliśmy je na serwerze Weebly. Weebly oferuje darmowy kreator stron internetowych a szczególnie atrakcyjne jest Weebly for education z możliwością zamieszczania zdjęć, filmów, muzyki, prezentacji, tworzenia blogów. Poznaliśmy w praktyce programy do obróbki i tworzenia pokazów zdjęć cyfrowych (Photosynth oraz Photo Story 3), tworzenia komiksów (Comic Stories, Toondo), tworzenia filmów animowanych (Stop Motion Animation), kreowania przekazów audio (Audacity, Podcasting), obróbki filmów video, dodawania ścieżek dźwiękowych, obrazów, komentarzy (Windows Movie Marker). Uzyskaliśmy informacje na temat programu eTweening. E-Tweening to łączenie i współpraca szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Podczas zajęć wykonywaliśmy dużo ćwiczeń pracując indywidualnie i w grupach. Efektem prac grupowych są powstałe podczas kursu animowane filmy. Na zakończenie kursu pracowaliśmy w grupach nad projektem edukacyjnym z wykorzystaniem poznanych narzędzi. Grupy prezentowały swoje pomysły i prace w dowolnej formie multimedialnej. Grupa w której pracowałam stworzyła prezentację Power Point zachęcającą do współpracy na stronie Weebly poświęconej praktycznym zastosowaniom matematyki. Szkolenie zakończyło wręczenie certyfikatów, spotkanie integracyjne i wycieczka na wyspę Gozo.

położenie