Projekt:
"PRZYRODA W LICEUM"


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Okres realizacji: 01.11.2012-31.08.2015


Cel główny projektu:

Poszerzenie i integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych wśród uczniów liceów ogólnokształcących poprzez przeszkolenie nauczycieli oraz wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego programu nauczania przyrody wraz z kompletem narzędzi edukacyjnych.