Projekt:
"KREATYWNIE W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"


realizowany przez Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w partnerstwie z Politechniką Lubelską.


Okres realizacji: 01.08.2012 - 30.07.2015


Cel główny projektu:

Wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym.


W ramach projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość 23 i 24 czerwca 2014 8 osób z klas 1a i 1e wzięło udział w wycieczce do Torunia w ramach pilotażowego wdrażania Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości.

Było to podsumowanie projektu dla 2 najlepszych w projekcie grup. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Planetarium - spektakl Osiem planet, wystawę interaktywną Orbitarium oraz zwiedzanie Torunia.
położenie


położenie


położenie


położenie


położenie


położenie

16 i 17 czerwca 2015 10 uczniów klas pierwszych wzięło udział w dwudniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Była to nagroda za wyniki w grze symulacyjnej, realizowanej w ramach projektu Kreatywnie w przedsiębiorczość.
położenie


położenie


położenie