Rok szkolny 2014/2015

 • diagnoza zainteresowań sportowych uczniów klas pierwszych
 • akcja Jemy polskie jabłka
 • przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
 • przeprowadzenie szkoleń nauczycieli, rodziców i uczniów w ramach projektu Działania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Internecie - internetowe pułapki.
 • 14 listopada otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej za udział w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (KIK/34) pt. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"
  położenie
 • na lekcjach edukacji zdrowotnej uczniowie przygotowują zdrowe surówki i sałatki w ramach projektu Wiem co jem - zdrowe odżywianie
  położenie
  położenie
  położenie
 • w dniach 2-10 grudnia jesteśmy organizatorami i bierzemy udział w eliminacjach Mistrzostw Miasta Lublin w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców
  położenie


 • W październiku przystąpiliśmy do programu edukacyjnego Transplantacja- jestem na Tak. Przyłącz się do nas ,której celem jest popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji. W dniu 5 grudnia uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez koordynatora z I Kliniki Chirurgii Ogólnej UM w Lublinie.
  położenie
  położenie
  położenie • W dniach 10 i 12 grudnia 2014 odbył się w naszej szkole Dzień Promocji Zdrowia. Na zaproszenie p. Ziemińskiego przybyli przedstawiciele IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) z lubelskiego Uniwersytetu Medycznego z programem Peer education AIDS/HIV.
  W prezentacjach wzięły udział klasy 1b,e,f,g oraz 3a,b. Swój czas przez 7h poświęciły nam studentki UM: Agata Piwowar-koordynatorka i Katarzyna Łapacz. W pracowni chemicznej można było zadać każde trudne pytanie i otrzymać stosowne ulotki i precyzyjną wykładnię wiedzy. W prezentacjach wzięła udział Pani Dyrektor Monika Wrona i pani pielęgniarka oraz organizator. Był to pierwszy Dzień Promocji Zdrowia w XXIII LO. Kolejny za rok.
  położenie
  położenie
  położenie


 • W ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła” uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w pogadankach, debatach i spotkaniach, popularyzujących zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym poszanowania praw jednostki oraz spojrzenia na ucznia jako obywatela. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, czym jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, analizowali sytuacje z życia codziennego w szkole, w rodzinie, w miejscu zamieszkania. Wskazywali to, co funkcjonuje dobrze i analizowali, co i w jaki sposób powinno się zmienić.
  Link do zrealizowanego przez TVS filmuRok szkolny 2013/2014

Przystąpienie szkoły do Lubelskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie: 04.10.2013
LOGO

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie:

Szkoła
 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

Promująca
 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

 • Zdrowie
  • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
  • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

  Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły.

  Definicja szkoły promującej zdrowie:
  Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

  Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie:

  • edukacja zdrowotna
  • bezpieczeństwo
  • współpraca uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.  Profilaktyka zdrowia (lata poprzednie)  Płytka wyobraźnia - czym mogą skończyć się skoki do wody.  Pierwsza pomoc: zadławienie (zakrztuszenie)  Pierwsza pomoc - oparzenie termiczne pierwszego stopnia  Pierwsza pomoc - krwotok zewnętrzny  Pierwsza pomoc - krwawienie z nosa  Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca i pozycja bezpieczna  Pierwsza pomoc - epilepsja  Pierwsza pomoc przy zawale serca  Objawy zawału serca  Numery alarmowe w Polsce  Ergonomia - prawidłowa pozycja przy komputerze


  Filmy umieszczono za zgodą firmy
  HR LAB Health and Safety
  https://www.szkolenia-bhp24.pl/darmowe-filmy-bhp