Wydawanie duplikatów dokumentów • Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, świadectw szkolnych i pobierania opłat za te czynności w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie


 • Podanie o wydanie duplikatu świadectwa • Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla ucznia
 • Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego  Wniosek do pobrania
  Stypendia i zasiłki szkolne szkolne 2014/2015


  Nowy zasady udzielania pomocy socjalnej: więcej informacji na stronie UM Lublin


  Wnioski należy składać w p. 140 u pedagoga szkolnego w terminie do 15.09.2014r.
  Uwaga! Obowiązuje nowy wzór wniosku o udzielenie pomocy materialnej.

  Formularze wniosku są dostępne w p. 140 w godzinach pracy pedagoga szkolnego lub do pobrania
  TUTAJ
  Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2014/2015


  Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego
  Wniosek o zorganizowanie zajęć z religii/etyki/religii i etyki  Wniosek do pobrania
  Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego  Wniosek do pobrania