SZKOŁA POD PATRONATEM WYŻSZYCH UCZELNI:
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
University of Wolverhampton, UK.SEKRETARIAT SZKOŁY:
telefon: (81)531-04-28 lub (81) 533-58-16
faks: (81) 531-04-27
e-mail: 23lo.lublin@poczta.onet.pl

Konto bankowe szkoły: 21 1240 1503 1111 0010 0167 3729

Adres do korespondencji:
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
20-060 Lublin
ul. Józefa Poniatowskiego 5


Przekaż 1%

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
CYFROWA SZKOŁA
położenie

Szkoła jest objęta monitoringiem.