MOODLE
XXIII LO w Lublinie


Kontakt z administratorem obu platform moodle@lo23.lublin.eu
Przy rejestracji użytkownika domyślną rolą jest student. Inne role przydziela administrator na podstawie e-maila.


Kopia platformy przeniesiona z UMCS
Nowa platforma`