Deklaracja dostępności cyfrowej

 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 25.10.2007 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.11.2016 r.

1. Status pod względem zgodności z ustawą
2. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. - Pewne treści opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- Brak opisu alternatywnego dla materiałów video/multimedialnych.
- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i audiodeskrypcji
- Pliki obrazkowe nie posiadają opisów alternatywnych
- Pewne zdjęcia/grafiki zawierają nieadekwatne tytuły alternatywne
- Część informacji jest umieszczona w postaci skanu
- Dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
- Pojawią się błędy w semantyce html
- Występują niewłaściwe kontrasty

3. Deklarację sporządzono dnia: 10.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

4. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania Adres ul. Józefa Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin Telefon 81 531 0428, 81 533 5816
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

6. Deklaracja dostępności archtektonicznej.

Informacja o dostępności XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
- Adres - ul. Józefa Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin
- Wejście główne – po schodach z poręczą i podwójnymi drzwiami. Przy wejściu znajduje się portiernia, gdzie następuje weryfikacja celowości wejścia osób na teren budynku i ewentualne skierowanie do odpowiedniego miejsca. Przy portierni znajduje się sekretariat szkoły.
- Wejście dla osób niepełnosprawnych na wózkach – pochylnia na prawo od wejścia głównego. Z wejścia można skorzystać po uprzednim osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.
- Osoby niepełnosprawne mają dostęp tylko do parteru, z powodu braku windy.
- Szkoła posiada 4 kondygnacje dostępne za pomacą 4 klatek schodowych. Windy szkoła nie posiada.
- Parking szkolny dostępny jest dla osób niepełnosprawnych wyjątkowo (ograniczona ilość miejsc) po uprzednim osobistym lub telefonicznym zgłoszeniu do sekretariatu szkoły.
- Szkoła dopuszcza wstęp osób z psem asystującym.
- Szkoła nie ma możliwości do skorzystania z tłumacza języka migowego.

7. Wszelkie inne informacje udziela sekretariat szkoły osobiście lub telefonicznie 815 310 428 lub 815 335 816

Kontakt

Telefon:

(81) 5310428, (81) 5335816
Fax: (81) 5310427

Email:

poczta@lo23.lublin.eu
Poczta służbowa

Adres:

XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Józefa Poniatowskiego 5
20-060 Lublin

Deklaracja dostępności

 

Copyright © 2015 XXIIILO. All Rights Reserved