2018/2019

 

 

Marzec

 

W dniu 11.03.2019 r. szkolny koordynator zaprezentował dla całej społeczności szkolnej prezentację działań Szkoły Promującej Zdrowie (prezentacja).

 


 

 

Listopad

 

Udział w programie profilaktycznym dla szkół licealnych " Bezpieczny kibic"- klasy I udział w Programie Regionalnym Ochrony Zdrowia Psychicznego współfinansowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- klasy II Udział w rozgrywkach sportowych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 


Wrzesień

 

Udział szkolnych reprezentacji w rozgrywkach od UKS-u do AZS-u organizowanego przez UMCS

 

 


2017/2018

 

 

Udział wszystkich klas drugich w projekcie edukacyjnym "Podstępne WZW" oraz "Znamię-znam je?" rekomendowany przez Głownego Inspektora Sanitarnego oraz Fundację Gwiazda Nadziei. Prowadząca p. Bożena Grynkiewicz i p. Ewa Pawlik-Rożek Materiały informacyjne dostępne na stronie internetowej www.gwiazdanadziei.pl

 

 


 

 

26.02.2018 r. - Spotkanie z dietetykiem z Natur House oraz badanie analizatorem pomiaru składu ciała.

 

 


Udział szkolnego zespołu w II Festiwalu Szkół promujących Zdrowie, podczas którego rozdano kolejne certyfikaty nowym placówkom.

 

 


 

 

Realizacja projektu edukacyjnego w klasach pierwszych "Wiem co jem - zdrowe odżywianie". Uczennice przygotowywały pyszne sałatki na lekcjach z edukacji zdrowotnej. Konkurs na najsmaczniejsze ciasto z jabłkami odbył się podczas Zebrań z rodzicami. Celem konkursu była promocja zdrowej żywności przygotowanej na bazie jabłek.

 

 

 


 

 

Udział klas I w szkoleniu "Poczucie własnej wartości w relacjach międzyludzkich".

 

 


 

 

Uczniowie uczestniczyli w VIII edycji rozgrywek od UKS do AZS organizowanych przez UMCS Lublin.

 

 


2016/2017

 

 

Zdrowe sałatki klas 1d i 1f w ramach projektu edukacyjnego " Wiem co jem- zdrowe odżywianie" przygotowane na lekcji z edukacji zdrowotnej.
Pyszne i zdrowe !!!!

 

 


W dniu 1 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyła się prelekcja dla klas pierwszych nt." Szkodliwości palenia papierosów i ich skutki ", którą zaprezentował Pan Piotr Dreher- kierownik oddziału oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia powiatowej stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie.
Po prelekcji Pani Ilona Lasota wykonywała pomiary poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu i poziomu pojemności wyrzutowej płuc za pomocą smokerlyzera i peakflowmetra.
Uczniowie samodzielnie przygotowali plakaty, które rozwiesili w całej szkole.
Organizatorem akcji była P. Aldona Szyc- Sankowska i P. Marianna Iwanicka

 


Podczas Zebrań z Rodzicami 30 listopada 2016 r- ostatki odbył się konkurs "Smaczne ciasta z jabłkami ". Jabłka otrzymaliśmy od Agencji Rynku Rolnego. Cała społeczność Szkoły głosowała na pyszne ciasta. Zwycięzcom gratulujemy i wszyscy uczniowie otrzymają nagrody Dyrektora Szkoły.

Koordynator ds. promocji zdrowia
Bożena Grynkiewicz

 

 


Miejskie Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” rozdane!

Podczas Festiwalu Szkół Promujących Zdrowie, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 40, wręczono pierwsze Miejskie Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie”, które otrzymały 32 jednostki oświatowe wykazujące się dużą aktywnością i skutecznością w podejmowanych działaniach prozdrowotnych.

położenie
położenie

 

2015/2016

Koncepcja szkoły promujacej zdrowie (prezentacja)

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną: systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


Standardy szkoły promującej zdrowie:
1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

W dniach 30 listopada do 4 grudnia 2015 w szkole Zespół ds promocji zdrowia prowadził akcję "Jemy polskie zdrowe jabłka" Jabłka dostarczyła nam Agencja Rynku Rolnego. Łącznie otrzymaliśmy 9 ton.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem i chętnie każdy z nas zjadł po 10 kg zdrowych polskich jabłek od rodzimych sadowników, którym serdeczne dziękujemy za darowiznę.

położenie


2014/2015

1. diagnoza zainteresowań sportowych uczniów klas pierwszych
2. akcja Jemy polskie jabłka
3. przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
4. przeprowadzenie szkoleń nauczycieli, rodziców i uczniów w ramach projektu Działania w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Internecie - internetowe pułapki.
5. 14 listopada otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej za udział w Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (KIK/34) pt. "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"

położenie


6. na lekcjach edukacji zdrowotnej uczniowie przygotowują zdrowe surówki i sałatki w ramach projektu Wiem co jem - zdrowe odżywianie

położenie położenie położenie


7. w dniach 2-10 grudnia jesteśmy organizatorami i bierzemy udział w eliminacjach Mistrzostw Miasta Lublin w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców

położenie


8. W październiku przystąpiliśmy do programu edukacyjnego Transplantacja - jestem na Tak. Przyłącz się do nas ,której celem jest popularyzowanie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji. W dniu 5 grudnia uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w wykładach prowadzonych przez koordynatora z I Kliniki Chirurgii Ogólnej UM w Lublinie.

położenie położenie położenie


9. W dniach 10 i 12 grudnia 2014 odbył się w naszej szkole Dzień Promocji Zdrowia. Na zaproszenie p. Ziemińskiego przybyli przedstawiciele IFMSA (International Federation of Medical Students Associations) z lubelskiego Uniwersytetu Medycznego z programem Peer education AIDS/HIV.
W prezentacjach wzięły udział klasy 1b,e,f,g oraz 3a,b. Swój czas przez 7h poświęciły nam studentki UM: Agata Piwowar-koordynatorka i Katarzyna Łapacz. W pracowni chemicznej można było zadać każde trudne pytanie i otrzymać stosowne ulotki i precyzyjną wykładnię wiedzy. W prezentacjach wzięła udział Pani Dyrektor Monika Wrona i pani pielęgniarka oraz organizator. Był to pierwszy Dzień Promocji Zdrowia w XXIII LO. Kolejny za rok.

położenie położenie położenie


10. W ramach konkursu „Bezpieczna Szkoła” uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w pogadankach, debatach i spotkaniach, popularyzujących zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym poszanowania praw jednostki oraz spojrzenia na ucznia jako obywatela. Równocześnie konkurs służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów. Uczniowie wypowiadali się na temat tego, czym jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, analizowali sytuacje z życia codziennego w szkole, w rodzinie, w miejscu zamieszkania. Wskazywali to, co funkcjonuje dobrze i analizowali, co i w jaki sposób powinno się zmienić.
Link do zrealizowanego przez TVS filmu