2016/2017

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 2a o profilu dziennikarsko-artystycznym przez cały pierwszy semestr nauki pracowali nad przygotowaniem gazetek. Hasłem przewodnim była współczesna młodzież - problemy, z jakimi spotykają się licealiści, ich zainteresowania, sposób, w jaki spędzają wolny czas, tematy prozdrowotne. Oczywiście historie, o których wspominają w gazetkach uczniowie, są w większości historiami fikcyjnymi. Podobnie jest z bohaterami artykułów. Podczas realizacji modułu PRASA zależało nam, by uczniowie zapoznali się z tajnikami pracy dziennikarza prasowego oraz poznali podstawowe gatunki publicystyczne. Zapraszamy do lektury:

AWANGARDA

TAKIM BYĆ

TEEN LIFE

Uczniowie klasy 2a o profilu dziennikarsko-artystycznym wzięli udział w projekcie "Rodzina z Lublina" zorganizowanym przez dziennikarzy Radia Lublin. W ramach projektu licealiści poznawali techniki nagrywania i montowania dźwięków, techniki prowadzenia wywiadu, zbierali i selekcjonowali materiał, który potem owocował gotowymi audycjami radiowymi. Jedną z nich przygotowała Natalia Skoczylas, zainspirowana prelekcją Nauczyciela Tajnego Nauczania, pana Bolesława Błaszczuka.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Audycje radiowe 2016/2017

Świat bez przemocy

Media społecznościowe

W XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie od roku szkolnego 2013/2014, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, wprowadzony został przedmiot Zajęcia dziennikarsko-artystyczne, który nie został ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Inspiracją do stworzenia klasy o wymienionym profilu było duże zainteresowanie uczniów pracą w mediach szkolnych - w telewizji szkolnej TVS i gazetce szkolnej Tajniak, które utwierdziło nas w celowości tego zadania, jak również w konieczności podnoszenia kwalifikacji zaangażowanych uczniów. W tym miejscu prezentujemy prace uczniów, wykonane podczas wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie podkreślamy, że bohaterowie niektórych artykułów czy audycji radiowych, to osoby fikcyjne, w które wcielili się nasi uczniowie. W tworzeniu gazetek czy audycji radiowych zależało nam na bogatej treści merytorycznej i odpowiedniej formie.

Beauty&Health
Gala zdrowia
Tajniak - Wydanie specjalne
Świat zdrowia
Twój zdrowy styl