2018/2019

Felieton rysunkowy

Kolejna klasa 2a, w ramach zajęć dziennikarsko-artystycznych, ponownie oddała się tworzeniu felietonów rysunkowych. Zobaczcie, jak pomysłowi są nasi uczniowie. Poniżej kilka, przykładowych prac:

położenie
położenie
położenie
położenie


Święto Szkoły

W dniach 18-19 października 2018 roku obchodziliśmy jubileusz XX-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie. W przygotowanie części artystycznej zaangażowani byli uczniowie wszystkich klas o profilu dziennikarsko-artystycznym - klasy 1a, 2a i 3a. Poniżej prezentujemy wybrane fotografie z uroczystości...

położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie


26.09.2018 r. - klasa 2a na warsztatach dziennikarskich na KUL-u

położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie

 


2017/2018

Felieton

Przez ostatnie dwa tygodnie uczniowie klasy 2a poznawali tajniki felietonu jako gatunku publicystycznego. Na lekcjach języka polskiego czytali felietony Bolesława Prusa, zajęcia dziennikarsko-artystyczne uzupełniły te wiadomości o felieton rysunkowy. Zdjęcia prezentują efekty prac uczniów.


 

położenie
położenie
położenie
położenie
położenie
położenie

 


Jasełka

20 grudnia ekipa Telewizji Szkolnej TVS i Gazetki Szkolnej "Tajniak" filmowała i fotografowała przebieg uroczystości szkolnej.


 

położenie
położenie
położenie
położenie położenie położenie

 


 

 

7 listopada 2017 roku uczniowie klasy 3a w ramach zajęć dziennikarsko-artystycznych odwiedzili budynek Telewizji Polskiej w Warszawie. Mieli okazję zapoznać się z pracą operatora, reżysera, reżysera światła i dźwięku. Zwiedzili studio, w którym nagrywany jest program "Pytanie na śniadanie", "Jaka to melodia". Wycieczka dała uczniom możliwość połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, niektórych, być może, zapoznała z przyszłym miejscem pracy....

 

położenie położenie położenie
położenie położenie
położenie
położenie położenie położenie
położenie położenie położenie
położenie
położenie
położenie
położenie położenie położenie
położenie

 

 


 

Ślubowanie Klas Pierwszych - ekipa Telewizji Szkolnej TVS oraz redakcja Gazetki Szkolnej "Tajniak" przy realizacji materiału z wydarzenia.

 

położenie położenie położenie
położenie położenie położenie
położenie

 

 


 

Uczniowie klasy IIA i IIIA przy pracy nad materiałem do uroczystości szkolnej z okazji 11 listopada. Uczniowie przygotowali sondę, zadając pytanie: "Czym dla Ciebie jest ojczyzna?"

 

położenie położenie położenie
położenie położenie położenie
położenie położenie położenie

 

 


2016/2017

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 2a o profilu dziennikarsko-artystycznym przez cały pierwszy semestr nauki pracowali nad przygotowaniem gazetek. Hasłem przewodnim była współczesna młodzież - problemy, z jakimi spotykają się licealiści, ich zainteresowania, sposób, w jaki spędzają wolny czas, tematy prozdrowotne. Oczywiście historie, o których wspominają w gazetkach uczniowie, są w większości historiami fikcyjnymi. Podobnie jest z bohaterami artykułów. Podczas realizacji modułu PRASA zależało nam, by uczniowie zapoznali się z tajnikami pracy dziennikarza prasowego oraz poznali podstawowe gatunki publicystyczne. Zapraszamy do lektury:

AWANGARDA

TAKIM BYĆ

TEEN LIFE

Uczniowie klasy 2a o profilu dziennikarsko-artystycznym wzięli udział w projekcie "Rodzina z Lublina" zorganizowanym przez dziennikarzy Radia Lublin. W ramach projektu licealiści poznawali techniki nagrywania i montowania dźwięków, techniki prowadzenia wywiadu, zbierali i selekcjonowali materiał, który potem owocował gotowymi audycjami radiowymi. Jedną z nich przygotowała Natalia Skoczylas, zainspirowana prelekcją Nauczyciela Tajnego Nauczania, pana Bolesława Błaszczuka.

Zapraszamy do wysłuchania audycji.

Audycje radiowe 2016/2017

Świat bez przemocy

Media społecznościowe

W XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie od roku szkolnego 2013/2014, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego, wprowadzony został przedmiot Zajęcia dziennikarsko-artystyczne, który nie został ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Inspiracją do stworzenia klasy o wymienionym profilu było duże zainteresowanie uczniów pracą w mediach szkolnych - w telewizji szkolnej TVS i gazetce szkolnej Tajniak, które utwierdziło nas w celowości tego zadania, jak również w konieczności podnoszenia kwalifikacji zaangażowanych uczniów. W tym miejscu prezentujemy prace uczniów, wykonane podczas wyżej wymienionych zajęć. Jednocześnie podkreślamy, że bohaterowie niektórych artykułów czy audycji radiowych, to osoby fikcyjne, w które wcielili się nasi uczniowie. W tworzeniu gazetek czy audycji radiowych zależało nam na bogatej treści merytorycznej i odpowiedniej formie.

Beauty&Health
Gala zdrowia
Tajniak - Wydanie specjalne
Świat zdrowia
Twój zdrowy styl