Rok szkolny 2017/2018

Udział młodzieży w co tygodniowych wykładach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

9 XI KAROLINA MĘDREK (UMCS): „Dom pod Biegunem” – stacja badawcza w Hornsundzie po latach
16 XI PIOTR BUJAK (KOLBUSZOWA): Rowerem przez krainę Berberów – Maroko
23 XI JACEK PODKOŚCIELNY (ZAMOŚĆ): Japonia – quo vadis?
30 XI STANISŁAW KUSIAK (LUBLIN): Kreta – w poszukiwaniu skarbów natury i kultury (prezentacja multimedialna)
7 XII KAROL KOWALCZYK (UMCS): Koleje aglomeracyjne w przestrzeni geograficznej Polski
14 XII GRZEGORZ JANICKI (UMCS), MARGARET TYS (CHICAGO): Szkolnictwo polskie w Chicago – historia i stan obecny
11 I 2018 KRYSTYNA HARASIMIUK, MARIAN HARASIMIUK (UMCS): Fascynacje turystyczne – Namibia
18 I AGNIESZKA KĘPSKA (UMCS): Kraina Sogn – wikińskie „królestwo” największego fiordu Norwegii
25 I SYLWESTER WERESKI (UMCS): W kraju Farerów – Wyspy Owcze
Rok szkolny 2016/2017

Uczniowie naszej szkoły brali udział w cotygodniowych wykładach na UMCS organizowanych przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

23 II - DR URSZULA OGRODOWICZ (LUBLIN) – „Madagaskar”
2 III - MGR JACEK PODKOŚCIELNY (ZAMOŚĆ) – "Mont Blanc od strony włoskiej”
9 III - DR PRZEMYSŁAW MROCZEK (UMCS) – „Lessy chińskie”
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-⁠WYBORCZE
16 III - DR GRZEGORZ RĄKOWSKI (UW) – „Ukraińska Bukowina i Besarabia” (Odczyt wspólny z PTTK. Promocja książki)
23 III - PROF. DR HAB. ZDZISŁAW MICHALCZYK (UMCS) – „Stan i zmiany zasobów wody w aglomeracji lubelskiej” (Odczyt wspólny z PTGeofiz.).
30 III - MGR RADOSŁAW ŁYSIAK (PUŁAWY) – „Kajaki w szkierach Szwecji”
6 IV - DR ANDRZEJ WIŚLIŃSKI, MGR ZOFIA WIŚLIŃSKA (LUBLIN) – „Z biegiem Dźwiny”
20 IV - JĘDRZEJ MAJKA (KRAKÓW) -⁠ „Dubaj. W krainie wielkiego luksusu” (Promocja książki)
27 IV - DR WOJCIECH LEWANDOWSKI (UW) – „Patagonia”
11 V - DARIUSZ HANKIEWICZ (SDP, GRUPA TWÓRCZA „MOTYCZ”) – „Obrazki z Kazachstanu”
18 V - MGR ANDRZEJ PIOTROWSKI (MUZEUM BADAŃ POLARNYCH W PUŁAWACH) – „Rosyjski Daleki Wschód: Sachalin i Kuryle”

Warsztaty chemiczne

W miesiącu kwietniu 2017r. uczniowie klasy 1f XXIII LO w Lublinie pod opieką pani Małgorzaty Lubańskiej, uczestniczyli w cyklu zajęć laboratoryjnych z chemii nieorganicznej, które odbywały się na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Program Warsztatów Chemicznych obejmował doświadczenia laboratoryjne z zakresu chemii nieorganicznej:

- Sporządzanie wodnych roztworów elektrolitów o określonym stężeniu;
- Miareczkowanie alkacymetryczne;
- Barwne reakcje strącania trudno rozpuszczalnych osadów soli i wodorotlenków;
- Reakcje mikroskopowe badania kryształów;
- Obserwacja zabarwienia płomienia wybranych kationów metali – próby płomieniowe;
- Określanie pH roztworów kwasów i zasad;
- Określanie barwy wskaźników w roztworach o różnym pH: lakmus, fenoloftaleina, oranż metylowy, błękit bromotymolowy;
- Badanie amfoterycznego charakteru wodorotlenku chromu(III).


W trakcie zajęć laboratoryjnych uczniowie wykonywali samodzielnie doświadczenia chemiczne w oparciu o podstawowe techniki laboratoryjne oraz z wykorzystaniem odpowiednich odczynników chemicznych. Młodzi chemicy otrzymali kartę pracy laboratoryjnej w której zamieszczali pisemne obserwacje, wnioski i uwagi ogólne dotyczące poszczególnych eksperymentów.

położenie położenie
położenie położenie
położenie

Specyfika doświadczalnej pracy laboratoryjnej wywarła duże wrażenie na uczniach, doświadczenia chemiczne i możliwość samodzielnego eksperymentowania wywołały duże zainteresowanie przedmiotem chemii. W interesującej formie ukazały świat chemii nieorganicznej i zachęciły do podjęcia starań w kierunku eksperymentowania i zgłębiania tajemnic chemii.


Rok szkolny 2015/2016

W ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie młodzież i nauczyciele XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie podejmują następujące przedsięwzięcia:

1. Wykłady w Centrum Brytyjskim UMCS: "Wielkie cykle mitologiczne Irlandii", "Najeźdźcy z Zielonej Wyspy". Udział młodzieży z kl.1h/2h i 2f w spotkaniu w centrum Brytyjskim UMCS z Rossem Donlonem - australijskim poetą: poczatki, historia osiedlenia, życie w Australii lat powojennych i obecnie; poezja Rossa Donlona jako zwierciadło procesu dorastania, dojrzałości i starzenia się w Krainie Oz. Zapoznanie z założeniami i zbiorami Centrum Brytyjskiego UMCS uczniów klasy 1h, zajęcia z p. Kierownik Centrum - p. Elżbietą Stelmach - Misztal

2. W ramach projektu "Kod do rozwoju" studenci Wydziału Ekonomicznego UMCS przeprowadzili dwa dwugodzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej i doradztwa zawodowego w klasie 1g i 1d.

3. Udział w wykładach:
- uczniowie kl. II h i Id brali udział w zajęciach organizowanych prze studentów biologii UMCS: "Poznaj świat zmysłów" - IIh, "W świecie iluzji" - IIh, "Neurochemia używek" - Id.
- Uczniowie klasy IIId uczestniczyli w wykładzie dr Marioli Iwan pt. "Chemia w żywności" na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.
- Udział w sesjach organizowanych przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UMCS w ramach cyklu "Środy z lingwistyką": "Takie sobie bajeczki... (kamishibai)" - Studenci lingwistyki stosowanej opowiadali bajki w języku angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim, wykorzystując przy tym różnorodne rekwizyty ułatwiające zrozumienie prezentowanych treści. - klasa 1h gr.1, 1e. "Tłumaczenie filmów od kuchni - doświadczenia studentów Lingwistyki Stosowanej UMCS" - klasa 1h gr.1

4. Przygotowanie uczniów do udziału w Forum Młodych Chemików, przygotowanie posterów i abstraktów.

5. Przeprowadzono dla uczniów Dyktando Anglisty .Konkurs przeprowadził Konrad Szulga, pracownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS.

6. Współpraca z Polskim Towarzystwem Geograficznym wykłady na UMCS
- DR PRZEMYSŁAW MROCZEK (UMCS) - "Krajobraz Panoramy Racławickiej – prawda, czy fikcja malarska?”
- MGR KRYSTYNA BUDZYŃSKA (PUŁAWY) - "Sri Lanka – łza na oceanie"
- STANISŁAW KUSIAK - "Zima w Karkonoszach” – wspólnie z PTGeofiz.
- MGR JACEK PODKOŚCIELNY (ZAMOŚĆ) - "Kazbek – góra Prometeusza”
- DR WOJCIECH LEWANDOWSKI (UW WARSZAWA) - "Śladami piratów, korsarzy i bukanierów”
- MGR JACEK WNUK (UMCS) - "Karpaty Wschodnie”
- KRZYSZTOF WIELICKI (POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU) - "Każdy na swój Everest”
- DR HAB. BEATA KONOPSKA (UMCS) - "Mapa jako obiekt zainteresowania cenzury w PRL-u”
- DR JAN JADCZYSZYN (IUNG PIB PUŁAWY) – "Warunki rozwoju rolnictwa w Maroku”
- DR HAB. JAN RODZIK, PROF. UMCS - "Kazimierskie wąwozy, a wielkie odkrycia geograficzne"


Rok szkolny 2014/2015

W ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie młodzież i nauczyciele XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie podejmują następujące przedsięwzięcia:

1. 27.02.2015 grupa 2 z klasy 1h wzięła udział w wykładzie w ramach projektu "Droga do sukcesu".


2. Uczniowie klas drugich o profilu matematyczno – informatycznym uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS pod opieką pani Ewy Żurek. Celem zajęć było budowanie kompetencji informatycznych przydatnych we współczesnym świecie.
3. W dniu 19.03.2015 dla klasy 2i w szkole odbył się wykład na temat: Ochrona wizerunku i prawo autorskie w Internecie. Jak legalnie korzystać z efektów cudzej pracy.
4. W dniu 27.03.2015 dla klasy 2e w salach komputerowych UMCS odbyły się warsztaty na temat: Digitalizacji dokumentów i podstawowej obróbki plików graficznych.
5. Młodzież klasy 2i wzięła udział w Junior IT Academic Day zorganizowanym przez Studenckie Koło Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
6. W dniu 30.03.2015 odbył się szereg wykładów skierowanych do programistów, specjalistów IT oraz pasjonatów nowych technologii, w których uczestniczyła młodzież naszej szkoły pod opieką pani M. Iwanickiej i pani E. Żurek. Konferencje były dużą inspiracją dla naszej młodzieży oraz poszerzyły ich zainteresowania.

położenie położenie położenie


7. 14 czerwca uczniowie z klas 2h i 1a uczestniczyli na spotkaniu z Arkadym Fiedlerem, wnukiem polskiego podróżnika. Arkady to również podróżnik i producent filmów o tematyce podróżniczej. Na spotkaniu zaprezentował nam film i opowiedział o swojej podróży po Afryce, którą przejechał Fiatem 126p. Spotkanie odbyło się na UMCS na Wydziale Politologii. Przyjazd słynnego podróżnika do Lublina wiązał się z VI Edycją Festynu Pasji Ludzi Pozytywnie Zakręconych.

położenie położenie położenie


Podziękowania za współpracę.