Rok szkolny 2017/2018


„Historia da się lubić – Irlandia w pigułce”16 marca uczniowie z klas II c i III c pod opieką p. A. Łazarz uczestniczyli w prelekcji pt. „Historia da się lubić – Irlandia w pigułce” prowadzonej przez studentki Instytutu Filologii Angielskiej KUL. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnopolskiego Festiwalu Św. Patryka pod patronatem Ambasady Irlandii.
Rok szkolny 2015/2016


4 kwietnia 2016 r. Udział młodzieży naszej szkoły w konferencji na temat Instytucje Broniące życia. Uczniowie zapoznali się z ruchem pro-life realizowanym przez instytucje w USA, Kanadzie, na Białorusi, Ukrainie, Słowacji, w Izraelu oraz polskie instytucje - Fundację Małych Stópek, Fundację Głos dla Życia, Diakonię Życia Ruchu Światło Życia, Fundacje Misja Służby Rodzinie. Katechizowani uczyli się szacunku wobec dziecka nienarodzonego i troski o życie poczęte.


27 kwietnia 2016 r. Na obiektach AZS KUL odbyły się zawody z okazji "Dni Otwartych". Na Uczelni z którą Nasza Szkoła współpracuje Koszykarze - Maturzyści rozegrali swój "ostatni" mecz jako Reprezentanci 23LO. Po długich i wyczerpujących meczach zajęliśmy 2 Miejsce otrzymując piękny puchar oraz nagrody.


28 kwietnia 2016 r. Udział młodzieży w konferencji naukowej z okazji 300-lecia śmierci św. Ludwika Marii Girgnion de Montfort oraz 30-lecia działalności ewangelizacyjnej Legionu Maryi w Archidiecezji Lubelskiej, pt. Przez Maryję do Jezusa. Uczniowie zapoznali się z tematyką wkładu polskiej teologii w praktykę niewolnictwa Maryjnego oraz związkiem Traktatu św. Ludwika z Fatimą oraz pogłębili pobożność Maryjną.


9 czerwca 2016 r. Udział katechetów w konferencji naukowej, zorganizowanej przez Katedrę Duszpasterstwa Rodzin pt. „Amoris Laetitia” z perspektywy doktorantów”. Owocem konferencji było poruszenie tematyki z najnowszej adhortacji Papieża Franciszka, jak: współczesny kontekst społeczno-kulturowy duszpasterstwa rodzin; powołanie małżeństwa i rodziny w świetle Magisterium Kościoła; obraz duchowości małżeństwa i rodziny; wychowanie do miłości i wiary w rodzinie; wychowanie do miłości i wiary w rodzinie; cechy miłości małżeńskiej (1 Kor 13, 4-7); wzrastanie w miłości małżeńskiej; przekazywanie i troska o życie w rodzinie; role i relacje w rodzinie; podmiot i zadania duszpasterstwa rodzin; zadania duszpasterstwa rodzin w sytuacjach szczególnych; troska o osoby żyjące w związkach nieregularnych. Wygłoszenie referatu na temat Biblijne inspiracje troski o rodzinę - 9 czerwca 2016 (A. Wojtyra).


Rok szkolny 2014/2015


W ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie podejmuje w roku szkolnym 2014/2015 następujące przedsięwzięcia:

1. Udział uczniów w II edycji Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego An der KUL ist Deutsch cool zorganizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej.

położenie położenie położenie

2. Udział młodzieży w VI Międzynarodowej Konferencji im. Ks. Prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia, pt. Wielcy obrońcy życia, organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia przez KUL. Uczniowie zapoznali się z ochroną życia w Polsce i na świecie; poszerzali swoją wiedzę na temat bohaterskich obrończyń życia w Auschwitz-Birkenau, na temat świętości życia w pracy ginekologa- położnika prof. Włodzimierza Fijałkowskiego oraz zapoznali się z postaciami: ks. Prof. T. Stycznia - oddanemu życiu kapłana i etyka oraz Teresy Strzembosz – oddanej posłudze troski o życie ludzkie.
3. Udział delegacji szkoły w Konferencji pt. Badania naukowe w służbie pastoralnej troski o rodzinę. Pogłębienie wiedzy na temat wychowania do miłości, uzyskanie wiedzy na temat motywów zawierania małżeństwa sakramentalnego oraz wskazań pastoralnych dla świeckich pracowników duszpasterstwa rodzin. Ponadto pogłębianie wiedzy na temat znaczenia naturalnego planowania rodziny, duszpasterskiej i medycznej posługi ks. Henryka Mosinga, negatywnych skutków antykoncepcji, współczesnych zagrożeń czasu wolnego w odniesieniu do rodziny i in.