Rok szkolny 2017/2018

Dzień Otwarty WSEI w Lublinie

W dniu 1 marca 2018 r. grupa uczniów XXIII LO uczestniczyła w Dniu Otwartym Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W auli uczniowie zostali powitani przez - dr Michała Jarmuła, prorektora ds. dydaktyki i jakości kształcenia i spraw studenckich oraz ks. dr Adama Raczkowskiego, prodziekana Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, którzy przybliżyli specyfikę studiowania na uczelni. W ramach programu Dnia Otwartego uczniowie wzięli udział w wykładach tematycznych dotyczących m.in. życiowego celu, odporności psychicznej, roli w grupie, radzenia sobie ze stresem i pomocy przedmedycznej. Powyższe propozycje zajęć spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Dzięki udziałowi w/w wykładach mieli oni możliwość poszerzenia swojej wiedzy z różnych dziedzin oraz zasmakowania klimatu życia studenckiego.
Dzień Otwarty Wydziału Pedagogiki i Psychologii oraz Nauk o Zdrowiu WSEI w Lublinie był dobrze zorganizowany i ciekawy. Uczniowie wrócili z tej wizyty bardzo zadowoleni.
Wyjście uczniów zorganizowała: E. Pawlik – Rożek, pedagog szkolny


Dnia 17 listopada bieżącego roku klasa 3 "d" o profilu biologiczno-chemicznym odwiedziła Wydział Weterynarii UP przy ul. Akademickiej w Lublinie. Młodzież mogła bliżej przyjrzeć się jak wygląda tam nauka, jakie panują tam zasady i obowiązki, czym dokładniej zajmuje się lekarz weterynarii oraz co należy zrobić, aby zająć tam jedno z miejsc, jako student. Naszym przewodnikiem, który ciekawie opowiadał o wszystkim, co się tam znajduje i czym zajmują się, na co dzień uczniowie akademii był dr hab. Marcin Arciszewski – jeden z wykładowców. Jedną z głównych atrakcji było zwiedzenie prosektorium, gdzie studenci uczą się dokładnej anatomii zwierząt. Spotkanie to było niezwykle pouczające i interesujące.


Rok szkolny 2016/2017

W dniu 20.02.2017 r. rozszerzyliśmy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie o Wydział Inżynierii Produkcji tego uniwersytetu. Nasza współpraca obejmuje wspólne działania w zakresie pogłębiania kształcenia w przedmiotach przyrodniczych i ścisłych, propagowanie dalszej edukacji oraz przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki zgodnych z ich zainteresowaniami.

List przewodni Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Dzień Otwartych Drzwi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji

24 lutego 2017 r. delegacje uczniów klas drugich wzięły udział w drugiej edycji Dni Otwartych WSEI, Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Uczniowie uczestniczyli w  warsztatach tematycznych prowadzonych przez wykładowców, m.in.: „Poznaj swój styl negocjowania. Gra negocjacyjna Wyspa Rekinów”, „Stres i sytuacje trudne - jak sobie z nimi radzić?”, „Moc pomocy – jak skutecznie pomagać innym?” „Moje cele życiowe” oraz „Siła Twoich myśli może poruszać ręką, także cudzą!”. Jeśli ktoś w to nie wierzył, to mógł się o tym przekonać. Wzbudziły one duże zaangażowanie i aktywność licealistów.
Dzięki udziałowi w nich z pewnością zyskali dodatkową praktyczną wiedzę psychologiczną. Organizatorem wyjścia młodzieży była E. Pawlik- Rożek, pedagog szkolny we współpracy z p. A. Poleszak.


Rok szkolny 2015/2016


Politechnika Lubelska


W ramach Dni Otwartych Politechniki Lubelskiej w dn. 11 marca 2016 r., uczniowie klasy 2e, 3a, 3e i 3i, brali udział w zajęciach na Wydziale Mechanicznym, temat: „Obróbka metali, centra obróbcze, tokarki, cięcie wodą i plazmą”, oraz na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, temat: „Pokazy pojazdów z napędem elektrycznym budowane przez studentów”.
W ramach zajęć pod nazwą „Lekcje z Politechniką Lubelską”, uczniowie klasy 2e dn. 29 kwietnia 2016 r., w Instytucie Elektrotechniki i Technik Informacyjnych w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i TWN, brali udział w zajęciach laboratoryjnych (warsztaty), n/t: „Zjawiska wysokonapięciowe w przyrodzie i technice”.Uniwersytet Przyrodniczy


12.05.2016 r. Próbna Matura z Chemii dla klas drugich - Udział uczniów klas IId, IIf, IIh w próbnym egzaminie maturalnym z chemii poziom rozszerzony - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie.


05.05.2016 r. Międzynarodowa Konferencja ds. Nauczania Języka Specjalistycznego (język nauk informatycznych, biologicznych i technicznych). Udział nauczycieli języka angielskiego w wykładach dotyczących tematyki nauczania języka angielskiego.


10.03.2016 r. Dni Otwarte Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Udział nauczycieli i uczniów w zajęciach laboratoryjnych, w pokazach chemicznych, projektach edukacyjnych połączonych z warsztatami prezentującymi nowe kierunki studiów o profilu biologiczno-chemicznym przygotowanych przez UP w Lublinie.


05.03.2016 r. "Próbna Matura z Chemii u Przyrodników". Udział uczniów klasy IIId w próbnym egzaminie maturalnym z chemii poziom rozszerzony Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji


W ramach współpracy XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie w dniu 19 stycznia 2016 r. 18-osobowa grupa ( po dwóch uczniów z klas II i III) pod opieką pedagoga szkolnego uczestniczyła w Dniu Otwartym, wizycie studyjnej w siedzibie uczelni. Wizyta miała na celu rozwijanie zainteresowań uczniów dzięki ukazaniu im osiągnięć naukowych oraz pogłębieniu ich wiedzy o doświadczenia akademickie. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z rektorem WSEI oraz dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ponadto uczestniczyli w 6 specjalistycznych mini - wykładach z zakresu psychologii, pielęgniarstwa i zdrowia publicznego prowadzonych przez pracowników WSEI.


W II semestrze 2015/2016 współpraca XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbywała się na zasadzie partnerstwa. W ramach umowy o współpracy kontynuowane były następujące kierunki działań.


Udział szkoły w IV edycji Projektu Certyfikacji Szkół "Szkoła Innowacji" oraz Konkursu „Lider Innowacji”. Pomysłodawcą i organizatorem jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Warunkiem udziału w konkursie było złożenie wypełnionej ankiety.
Podczas uroczystej gali w dniu 7 kwietnia 2016 r. został przyznany szkole Certyfikat "Szkoła Innowacji 2016". Ponadto kapituła konkursu przyznała wyróżnienie w kategoriach: Szkoła – lider innowacji oraz Pani dyrektor Monice Wronie "Dyrektor Lider Innowacji 2016”. W gali uczestniczyła delegacja uczniów z klas I a, I g pod opieką pedagoga szkolnego.


2014/2015


Uniwersytet Przyrodniczy


Czy możliwy jest dzień bez chemii?

W dniu 5.11.2014 klasa 1f biologiczno-chemiczna wraz z nauczycielem chemii p. Ziemińskim uczestniczyła w warsztatach chemicznych na Wydz. Chemii UP w Lublinie. Prezentację multimedialną Czy możliwy jest dzień bez chemii podbudowano własnoręcznie przeprowadzonymi przez naszych uczniów eksperymentami z chemii nieorganicznej: strącanie, zobojętnianie, etc. Opiekunem z ramienia UP była dr J.Stachowicz.


Politechnika Lubelska


Zajęcia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

W dniu 8.06.2015 uczniowie klasy 2e brali udział w zajęciach na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki w laboratorium Techniki Wysokich Napięć.