Menu:

PROJEKT COMENIUS 2012-2014

Projekt Comenius w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie w ramach Programu Uczenie się przez całe życie.

Akcja: wielostronna wymiana szkół.

Czas trwania projektu: wrzesień 2012 – maj 2014

Język projektu: język francuski

Tytuł projektu: Uczyć języków inaczej, aby zapewnić trwałość Europy.

Akronim: Mówmy po europejsku!

Kraje uczestniczące w projekcie:
- Francja (koordynator projektu): Lycée Jeanne d'Arc w Nancy,
- Polska: XXIII Liceum Ogolnoksztalcace im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie,
- Belgia: Athénée communal Léonie de Waha w Liege,
- Szwecja: Kristinegymnasiet w Falun,
- Norwegia: Bjornholt Skole w Oslo
.

Kwestionariusz (wersja francuska, wersja angielska)