MATURA 2016/2017

Egzamin maturalny 2016/2017

KOMUNIKATY DYREKTORA OKE

 

 

ORGANIZACJA EGZAMINU

 

 

MATERIAŁY DLA MATURZYSTÓW

 

 

WGLĄD DO PRAC MATURALNYCH

 

 

OPŁATY

 

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić w terminie od 1 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r.: na konto: 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31-978 Kraków

Uwaga: absolwenci, którzy należą do terenu innych okręgowych komisji wnoszą opłatę na konto swojej komisji.

W tytule przelewu należy wpisać:

  • EM 2017
  • imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
  • nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata

Przykład:

 

Nieprawidłowe dane w tytule przelewu spowodują, że opłata nie zostanie zarejestrowana.

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a) wraz z dowodem wpłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą na adres os. Szkolne 37, 31-978 Kraków).

 

MATURA 2015/2016

HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W ROKU 2016

INFORMACJE O EGZAMINIE MATURALNYM W ROKU 2016

 

KOMUNIKATYO EGZAMINIE MATURALNYMDeklaracja dla: ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.


Deklaracja dla absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Opracowanie wyników egzaminów maturalnych 2015.

UWAGA!!!

Opłata za egzamin maturalny - dla absolwentów lat ubiegłych.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądu do pracy egzaminacyjnej

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

 

 

LOSY ABSOLWENTÓW: