Hymn szkoły:

Tak bardzo chciałbyś by

Młodość nie była ścieżką w nieznane

Tak bardzo chciałbyś by

Szczęście dało schwytać się

Nie masz odwagi marzyć

Nie masz odwagi kochać

Nie masz odwagi mówić prawdy

W trudnościach dnia nadziei strażnik

Swą dłoń podaje Ci


Ref.

Nie lękajcie się, nie lękajcie się

Już dziś wyruszyć w nieznane

Idźcie odważnie z wiarą i ufnością

Wiedząc, że jestem z Wami

Młodość trudna jest, lecz nie bójcie się

Nigdy nie, nigdy nie jesteście sami


Tak bardzo chciałbyś by

Skrzydła aniołów Cię obroniły przed złem

Tak bardzo chciałbyś wolnym być

Boisz się samotności

I boisz się żyć z ludźmi

Boisz się dobrym być człowiekiem

W burzliwych dniach pogody zwiastun

Nadzieję niesie Ci ...


Ref.

Nie lękajcie się, nie lękajcie się

Już dziś wyruszyć w nieznane

Idźcie odważnie z wiarą i ufnością

Wiedząc, że jestem z Wami

Młodość trudna jest, lecz nie bójcie się

Nigdy nie, nigdy nie jesteście sami.


Autor - muzyka i słowa: Barbara Kufel kl.1c

Hymn szkoły ustanowiono z dniem 2 kwietnia 2007 roku.