Klasa dwujęzyczna: oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim.
Przedmioty: biologia chemia, fizyka, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej, matematyka.

Język angielski:

 • 6 godzin w tygodniu;
 • Zakładany poziom biegłości językowej po 3 latach nauki według ESOKJ – C1
 • osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów,
  dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio;
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania;
 • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych,
  edukacyjnych bądź zawodowych
 • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów,
  sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami
  zespolenia tekstu.

American Diplomat in LO23