Klasa dwujęzyczna: oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim.
Przedmioty: biologia chemia, fizyka, część geografii odnosząca się do geografii ogólnej, część historii odnosząca się do historii powszechnej, matematyka.

Język angielski:

  • 6 godzin w tygodniu;
  • Zakładany poziom biegłości językowej po 3 latach nauki według ESOKJ – C1
  • osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio;
  • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania;
  • skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych
  • potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.