1h – medyczna
rozszerzony program nauczania
z biologii i chemii

1i – geoinformatyczna
rozszerzony program nauczania
z geografii i informatyki

 

 

NOWY PROFIL: 1i  z PLUSEM - KLASA GEOINFORMATYCZNA (od roku szkolnego 2017/2018)

  • Geoinformatyka to dziedzina nauki łącząca przestrzeń geograficzną z informatyką.
  • Geoinformatyka znajduje zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach, praktycznie wszędzie tam, gdzie  sięga się do szeroko rozumianej informacji przestrzennej. Bez pomocy specjalistów ds. geoinformatyki nie obejdą się, m.in.: systemy decyzyjne agencji rządowych, administracja państwowa odpowiedzialna za zarządzanie środowiskiem i planowaniem przestrzennym, systemy nawigacyjne, transport, górnictwo, energetyka, rolnictwo i leśnictwo, telekomunikacja, bankowość, wojsko i służby ratownicze, ochrona zdrowia, agencje turystyczne.
  • Absolwenci klasy 1i otrzymają preferencyjne punkty przy rekrutacji na UMCS na kierunku Geoinformatyka

 

GEOIT