Konkurs szkolny „Tajne nauczanie w życiu sławnych Polaków”

 

W Dniu Edukacji Narodowej odbył się konkurs szkolny „Tajne nauczanie w życiu sławnych Polaków”, ze względów sanitarnych przeprowadzony w wersji elektronicznej. Zwyciężył uczeń klasy 3A Mateusz Sokół. Drugie miejsce zajął Piotr Nieoczym, uczeń klasy 2 Dp, trzecie zaś Marta Nowik, uczennica klasy 1 Bp. W zaistniałej sytuacji nagrody wręczyły wychowawczynie przy okazji wręczania świadectw szkolnych.

 

 


UWAGA KONKURS !!!

 

Biblioteka szkolna organizuje etap szkolny Ogólnopolskiego Konkursu 40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE - LUBELSKI LIPIEC 1980 "Stąd ruszyła lawina...".


Kategorie konkursowe to:
1. Film: wywiad/reportaż historyczny/grafika komputerowa (maksymalnie do 10 min).
2. Praca plastyczna: malarstwo, rysunek, grafika (w formacie nie mniejszym niż A3 (297-420 mm) i nie większym niż B1 (707x1000 mm).
3. Prace literackie: wiersz; opowiadanie, nowela lub esej historyczny (maks. 15 tys. znaków).


Prace należy składać w bibliotece szkolnej w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2020r.
Szkolna Komisja Konkursowa 20 marca 2020 wyłoni laureatów, których prace zostaną przesłane do etapu ogólnopolskiego.


Szczegóły konkursu w załączonym informatorze lub w bibliotece szkolnej. (PLIK)

Zapraszamy do udziału.

 


450 lat Unii Lubelskiej


II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „450 LAT UNII LUBELSKIEJ W TRADYCJI LUBELSKIEGO SZKOLNICTWA”

objęty został honorowymi patronatami:


Regulamin konkursu - link

 

Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się tradycyjnie z Piknikiem na Wieniawie w dniu 14 października 2019 r. Wszystkich uczestników Gali Konkursowej zapraszamy na szereg atrakcji: pokazów, konkursów, rozgrywek sportowych a szczególnie na WSPÓLNĄ ZABAWĘ.


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH!
Informujemy, że w związku z przerwą związaną ze strajkiem wydłużamy czas składania prac do dnia 30 września 2019 r.

 ETAP I: WYNIKI KONKURSU

 

 

ZADANIA - Etap I:

 REGULAMIN KONKURSU
ZADANIA - Etap I:
- Krzyżówka
- Szyfrogram - UWAGA! Zmieniony
- Trimino (instrukcja), A, B, C

 Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Ameryce Łacińskiej


Dnia 27 marca 2018 miał miejsce w naszej szkole pierwszy etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Ameryce Łacińskiej. Uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów i przeszli do drugiego etapu, który będzie miał miejsce w 4 LO, to:

I miejsce - Kamil Sidor kl 2c (30 pkt)
II miejsce - Angelika Demczuk kl 1 f (26 pkt)
III miejsce - Ewelina Kruszczyńska kl 2 c (21 pkt)

Opiekunowie: p. Izabela Abramczuk i p. Katarzyna Michalska
Gratulujemy :)

 
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

„NAUCZYCIELE TAJNEGO NAUCZANIA
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI”

DLA UCZCZENIA 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ I 20. ROCZNICY POWSTANIA XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Lublin

Lubelski Kurator Oświaty

Instytut Pamięci Narodowej ddział w Lublinie

ADRESACI

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjal­nych województwa lubelskiego, zwanych dalej Uczestnikami.

Uczestnikiem konkursu może być jedna osoba fizyczna lub zespół dwuosobowy.

CELE KONKURSU

-       kształtowanie tradycji patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,

-       upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o tajnym nauczaniu,

-       rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży historią Polski,

-       zachęcanie uczniów do badania źródeł historycznych, gromadzenia informacji historycznych,

-       kształcenie umiejętności prezentowania historii w interesującej i twórczej formie,

-       doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, 

-       promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Konkurs odbędzie się w kategorii multimedialnej.

Należy przygotować prezentację multimedialną (od 10 do 15 slajdów) na temat 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości z uwzględnieniem działalności nauczycieli tajnego nauczania.

Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę prac uczniowskich. Praca może być przygotowana przez uczniów samodzielnie bądź z inspiracji i pod opieką nauczyciela.

Konkurs jest jednoetapowy.

 

Prezentacja i dokumentacja konkursowa:

-       musi być zapisana w ogólnodostępnych programach: Microsoft PowerPoint, OpenOffice lub Prezi,

-       musi mieć własny tytuł, zawierać bibliografię,

-       powinna być rzetelnym i oryginalnym opracowaniem samodzielnie zebranych i napisanych przez au­tora materiałów,

-       powinna być dostarczona do Organizatora w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD odpowiednio oznaczonej np. akronimem lub godłem, wraz z danymi kontaktowymi (adres, telefon lub e-mail szkoły) Uczestnika  i jego Opiekuna, dołączonymi
w zamkniętej kopercie również oznaczonej akronimem lub godłem,

-       do dokumentacji konkursowej dołączone musi być oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich oraz przetwarzaniu danych osobowych ( Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu),

Uwaga !

-       prace przygotowane w innych niż podane programach, ze względów technicznych, mogą być niedopuszczone do udziału w konkursie,

 

-       prezentacje nie mogą zawierać istniejących opracowań - ich całości lub fragmentów (rów­nież tych opubli­kowanych w Internecie).

 

OCENA PREZENTACJI

Prezentacje oceniane będą przez Jury Konkursowe, które wyłoni laureatów konkursu.

W skład Jury Konkursowego wchodzą  trzy osoby, powołane przez Dyrektora XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie.

 

Jury Konkursu będzie oceniało prace według następujących kryteriów:

 

·          zgodność pracy z tematem,

·          samodzielność ( oryginalność) treści pracy,

·          poprawność merytoryczna,

·          walory estetyczne,

·          umiejętność znalezienia źródeł i ich zastosowanie.

Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna, nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.

NAGRODY

Jury Konkursowe może przyznać autorom najlepszych prezentacji nagrody główne oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

TERMINARZ KONKURSU

Prace należy dostarczyć do dnia 15 maja 2018 r. do XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, ul. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród połączone z prelekcją tematyczną odbędzie się podczas Gali Konkursowej, w dniu 6 czerwca 2018 r. w budynku szkoły.

Uroczyste podsumowanie działań konkursowych, połączone z prezentacją nagrodzonych prac, odbędzie się podczas uroczystości obchodów 20-lecia XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, 19 października 2018 r.

Uczestnicy konkursu otrzymają pisemne, telefoniczne bądź e-mailowe zawiadomienia zawierające szczegółowe informujące dotyczące w/w uroczystości.
pdf Pełna treść regulaminu konkursu
pdf Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin

pdf Honorowy Patronat Lubrlskiego Kuratora Oświaty

pdf


Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018Dnia 15 marca 2018 r. odbyła się XXVII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Organizatorem centralnym Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych. Konkursowi patronują Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Do konkursu przystąpiło czternastu uczniów naszej szkoły. Uczniowie rozwiązywali testy składające się z 30 pytań o różnym stopniu trudności w dwóch kategoriach „Junior” i „Student”. Każdy uczeń otrzymał nagrodę uczestnictwa.

 


Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo-Planeta"W bieżącym roku szkolnym, pod opieką p. A. Łazarz ośmioro uczniów z klas II i III wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym "Geo-Planeta". Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę geograficzną i umiejętności opisywania środowiska geograficznego regionów Polski. Jeden z uczniów klasy III b Dariusz Kowalski uzyskał wynik bardzo dobry, a pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania za uczestnictwo w konkursie.


 


KONKURS UEDokumenty konkursowe:


Zasady udziału w konkursie

Krzyżówka z szyfrem i kluczem

Szyfrogram


Trimino:

Instrukcja wykonania

Trimino 1

Trimino 2

Trimino 3

 


KONKURS MATEMATYCZNY - WIOSNA
Dokumenty konkursowe:

Zadania

Zasady udziału w konkursie

 


KONKURS MATEMATYCZNY - ZIMAWYNIKI - KONKURS MATEMATYCZNY
ZAPRASZAMY NA EDYCJE WIOSENNE KONKURSÓW

 


Zasady udziału w konkursie

T(F)ajna Matma na „6”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich.

Konkurs ma dwie edycje: zimową i wiosenną.
Każda edycja składa się z jednego etapu, w którym można zdobyć w sumie 36 punktów rozwiązując poprawnie trzy zadania o różnym stopniu trudności:
zad. 1 - 6 pkt.,
zad. 2 - 12 pkt.,
zad. 3 - 18 pkt.
Terminy udostępniania oraz rozwiązywania zadań:
EDYCJA ZIMOWA:
6 listopada 2017 r. – etap I, rozwiązania należy przesłać - do 8 stycznia, do godz. 24.00
EDYCJA WIOSENNA:
6 luty 2018 r. - etap I, rozwiązania należy przesłać - do 8 czerwca, do godz. 24.00

Sposób prezentowania rozwiązań:
Żeby móc zaprezentować swoje rozwiązania należy zapisać się na kurs T(F)ajna Matma zamieszczony na platformie Moodle szkoły. Kod dostępu: matmana6. Rozwiązania zadań można zapisać komputerowo i przesłać jako załącznik Word lub pdf. Można również zapisać rozwiązania odręcznie na kartce papieru, zrobić zdjęcie telefonem lub tabletem i takie rozwiązanie przesłać na platformę. Prace należy podpisać Imieniem i Nazwiskiem podając klasę. W temacie załącznika wpisujemy np.:
Rozwiązania zadań edycji zimowej. T(F)ajna Matma na „6” KONKURS Nagrody: Zdobywca (w każdej edycji):
36 - 35 pkt otrzymuje ocenę cząstkową „6” z matematyki,
30 - 29 pkt ocenę cząstkową „5”,
24 lub 18 pkt ocenę cząstkową „4” .
Zdobywcy największej ilości punktów w obu edycjach (trzy kolejne osoby) otrzymają w dni u zakończenia roku szkolnego 2018, nagrody niespodzianki.

ZESPÓŁ MATEMATYKÓW

Plakat

Pliki:

- ETAP I _ ZADANIA

 


KONKURS MATEMATYCZNY O UNII EUROPEJSKIEJZasady udziału w konkursie

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas drugich.

W konkursie należy rozwiązać trzy łamigłówki:
domino, szyfrogram i krzyżówkę.

Za rozwiązanie poszczególnych łamigłówek można zdobyć odpowiednio: 6 pkt. za krzyżówkę, 12 pkt. za szyfrogram i 18 pkt. za domino; w sumie można otrzymać 36 punktów.

Czas trwania konkursu:
od 30 października 2017 r. - do 8 stycznia, do godz. 24.00 Sposób prezentowania rozwiązań: Żeby móc zaprezentować swoje rozwiązania należy zapisać się na kurs T(F)ajna Matma zamieszczony na platformie Moodle szkoły. Kod dostępu: matmana6. Rozwiązania zadań można zapisać komputerowo i przesłać jako załącznik Word lub pdf. Można również zapisać rozwiązania odręcznie na kartce papieru, zrobić zdjęcie telefonem lub tabletem i takie rozwiązanie przesłać na platformę. Prace należy podpisać Imieniem i Nazwiskiem podając klasę. W temacie załącznika wpisujemy np. : Rozwiązania zadań konkursu T(F)ajna Matma o UE.

Można również zapisać rozwiązania na kartce i przedstawić do oceny w sekretariacie szkoły w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Rozwiązania zadań konkursu T(F)ajna Matma o UE”.

Nagrody:
Zdobywca: 36 - 35 pkt otrzymuje ocenę cząstkową „6” z matematyki,
30 - 29 pkt ocenę cząstkową „5”,
24 lub 18 pkt ocenę cząstkową „4”.
Zdobywcy największej ilości punktów w obu edycjach (trzy kolejne osoby) otrzymają, cenne nagrody niespodzianki.

ZESPÓŁ MATEMATYKÓW

Plakat

Pliki:

- Domino
- Krzyżówka
- Szyfrogram

 


Konkurs graficzny - wyniki

Zwycięzcą Konkursu na opracowanie projektu podkładek pod myszki komputerowe z logo szkoły i napisem XXIII LO został uczeń klasy II i - Wojciech Mazur. Gratulujemy.

 


KONKURS HISTORYCZNY 700 LAT LUBLINA

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, ul. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Wieniawa, Al. Racławickie 22, 20-049 Lublin.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Festynu Rodzinnego organizowanego na Wieniawie z okazji 700-lecia miasta Lublina. Przedział wiekowy uczestników: 16-19 lat.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Każdy uczestnik ma prawo do zapoznania się z regulaminem konkursu.
5. Organizatorzy powołują 3-osobowe jury. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jego pracami.
6. Jury ocenia testy konkursowe.

II Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy młodzieży szkolnej na temat dziejów i współczesności Lublina z okazji obchodów 700-lecia miasta.

III Przebieg konkursu

1. Udział biorą 3-osobowe zespoły złożone z uczniów jednego, dwu lub trzech oddziałów.
2. Każdy zespół wypełnia kartę testową przygotowaną przez organizatorów. 21 zadań będzie czytane i wyświetlane na ekranie.
3. Wygrywa zespół, który rozwiąże najwięcej zadań.
4. W przypadku dwu lub więcej zespółów, które zdobędą identyczną, największą liczbę punktów, przewidziana jest dogrywka, polegająca na zasadzie „złotego zadania”, czyli do pierwszego błędu.
5. Na identycznych zasadach przewidziana jest dogrywka w celu wyłonienia drugiego zespołu.
6. Nie przewiduje się dogrywki w przypadku, gdy dwa zespoły na drugim miejscu uzyskają identyczny wynik.
7. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek form pomocy.
8. Zespół korzystający z podpowiedzi lub urządzeń technicznych będzie zdyskwalifikowany.

IV Nagrody

1. Dla 3 najlepszych zespołów przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Fundatorem nagrody głównej jest Rada i Zarząd Dzielnicy Wieniawa.
3. Fundatorem pozostałych nagród jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin.
4. Rozdanie nagród odbędzie się w szkole w dniu konkursu 7 czerwca 2017 r.

 


Konkurs "Cyfrowa RP - Twoja wizja cyfryzacji Polski, czyli przemyślenia młodego pokolenia nt. informatyzacji i koniecznych działań zmierzających do innowacyjnego i nowoczesnego państwa".

Warunki udziału:
1. przygotowanie swojej wizji odpowiedzialnego rozwoju e-państwa i cyfryzacji w postaci prezentacji multimedialnej, filmu lub innej formy np. opowiadanie, esej, wiersz, rysunek, grafika, rzeźba, aplikacja, opis systemu.
2. przesłanie prezentacji / zdjęć wykonanych prac przedstawionych w formie prezentacji multimedialnej z krótkim opisem (np. w przypadku wykonania rzeźby) w terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 23:59.

Konkurs ten to niepowtarzalna szansa na dołożenie swojej cegiełki do budowania nowego oblicza Polski opartego na otwartości, skuteczności, konkurencyjności i prostocie nowych technologii.

Dla najmłodszego pokolenia Internet to oczywistość, telefon, tablet, smartfon to konieczność a papier to przeszłość. Nie zawsze jednak tak było, a wygoda jaką dają nam zachodzące na naszych oczach procesy cyfryzacji przez dziesiątki lat jawiły się jak fantastyczne marzenie. Z tej perspektywy to właśnie młodzi powinni wziąć na siebie ciężar wykreowania sposobu, który pozwoliłoby naszemu państwo na mądry i skuteczny rozwój w graniach gnającej ewolucji IT.
Czekamy na wasze śmiałe i najbardziej szalone propozycje, żadne nie zostaną zignorowane.

Zgłoszenia: zurek@lo23.lublin.eu lub wisniewski@lo23.lublin.eu

 


Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo

Warunki udziału:
1. Zgłoszenie szkoły do etapu szkolnego do dnia 14.04.2017 r. do godz. 18:00,
2. Przeprowadzenie testu (zgodnie z harmonogramem w regulaminie konkursu).

Najlepsze 64 osoby z całej Polski weźmie udział w finale ogólnopolskim w Warszawie.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami o łącznej wartości ponad 30 000 PLN podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami na bezpłatną dwudniową wizytę w Warszawie, podczas której odwiedzą wybrane ministerstwa, instytucje i firmy związane z obszarem IT i cyberbezpieczeństwem.

Zgłoszenia: zurek@lo23.lublin.eu lub wisniewski@lo23.lublin.eu

 


Konkurs graficzny

Opracowanie projektu podkładek pod myszki komputerowe z logo szkoły i napisem XXIII LO.
Logo można pobrać ze strony www szkoły. Rozmiar podkładki 24 x 19 cm. Format pliku jpg lub png. Termin wykonania pracy 29-04-2017. Prace można wysyłać na adresy: zurek@lo23.lublin.eu lub wisniewski@lo23.lublin.eu
Dla zwycięzców przewidziane nagrody.

 


Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

3 lutego 2017r. odbył się XIII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”, organizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie razem z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Podczas konkursu wyłoniono 13 laureatów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz grupę wyróżnionych. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy III i Jakub Porzuc. Gratulujemy!!!


 

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo - Planeta"

24 listopada 2016 r. został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo - Planeta", w którym wzięło udział 4 uczniów z naszej szkoły. Uczeń Rafał Dąbek z klasy II c uzyskał wynik bardzo dobry.

 


 

2015/2016

 

Sukces Marceliny Wilk, uczennicy klasy 1i:


II miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim Giner de los Rios organizowanym przez Ambasadę Hiszpanii w Polsce. Szczegóły tutaj.

 

 

Wielki Turniej Edukacji Medialnej


Od 1 października do 10 listopada 2015 roku trwa rejestracja uczestników i uczestniczek do III edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (WTEM), organizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska.
Jest to konkurs skierowany do uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie tradycyjnych i nowych mediów.

Jego celem jest propagowanie edukacji medialnej i informacyjnej oraz kształtowanie świadomych użytkowników mediów. Konkurs będzie składał się z trzech etapów.
Pierwszy, realizowany do 30 listopada 2015, to przygotowywany w grupie liczącej od 3 do 5 osób projekt na jeden z trzech zaproponowanych tematów, związanych z motywem przewodnim tegorocznego konkursu: bezpieczeństwem i prywatnością w sieci.
Na drugim etapie członkowie najwyżej ocenionych zespołów indywidualnie rozwiążą test on-line (luty 2016), najlepsi natomiast spotkają się podczas zawodów finałowych w Warszawie (kwiecień 2016).

Główną nagrodą w III edycji WTEM jest indeks na dowolny kierunek stacjonarnych studiów licencjackich prowadzonych przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat czesnego przez okres jednego roku. W przypadku, gdy laureat pierwszego miejsca będzie osobą spoza Warszawy, Collegium zapewnia również miejsce w domu studenckim i zwolnienie z opłat za mieszkanie w nim przez okres jednego roku. Uczestników zgłaszają opiekunowie.