Konkurs graficzny - wyniki

Zwycięzcą Konkursu na opracowanie projektu podkładek pod myszki komputerowe z logo szkoły i napisem XXIII LO został uczeń klasy II i - Wojciech Mazur. Gratulujemy.

 


KONKURS HISTORYCZNY 700 LAT LUBLINA

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu są XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie, ul. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin oraz Rada i Zarząd Dzielnicy Wieniawa, Al. Racławickie 22, 20-049 Lublin.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Festynu Rodzinnego organizowanego na Wieniawie z okazji 700-lecia miasta Lublina. Przedział wiekowy uczestników: 16-19 lat.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Każdy uczestnik ma prawo do zapoznania się z regulaminem konkursu.
5. Organizatorzy powołują 3-osobowe jury. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje jego pracami.
6. Jury ocenia testy konkursowe.

II Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest pogłębienie i upowszechnienie wiedzy młodzieży szkolnej na temat dziejów i współczesności Lublina z okazji obchodów 700-lecia miasta.

III Przebieg konkursu

1. Udział biorą 3-osobowe zespoły złożone z uczniów jednego, dwu lub trzech oddziałów.
2. Każdy zespół wypełnia kartę testową przygotowaną przez organizatorów. 21 zadań będzie czytane i wyświetlane na ekranie.
3. Wygrywa zespół, który rozwiąże najwięcej zadań.
4. W przypadku dwu lub więcej zespółów, które zdobędą identyczną, największą liczbę punktów, przewidziana jest dogrywka, polegająca na zasadzie „złotego zadania”, czyli do pierwszego błędu.
5. Na identycznych zasadach przewidziana jest dogrywka w celu wyłonienia drugiego zespołu.
6. Nie przewiduje się dogrywki w przypadku, gdy dwa zespoły na drugim miejscu uzyskają identyczny wynik.
7. Niedozwolone jest korzystanie z jakichkolwiek form pomocy.
8. Zespół korzystający z podpowiedzi lub urządzeń technicznych będzie zdyskwalifikowany.

IV Nagrody

1. Dla 3 najlepszych zespołów przewidziane są nagrody rzeczowe.
2. Fundatorem nagrody głównej jest Rada i Zarząd Dzielnicy Wieniawa.
3. Fundatorem pozostałych nagród jest Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin.
4. Rozdanie nagród odbędzie się w szkole w dniu konkursu 7 czerwca 2017 r.

 


Konkurs "Cyfrowa RP - Twoja wizja cyfryzacji Polski, czyli przemyślenia młodego pokolenia nt. informatyzacji i koniecznych działań zmierzających do innowacyjnego i nowoczesnego państwa".

Warunki udziału:
1. przygotowanie swojej wizji odpowiedzialnego rozwoju e-państwa i cyfryzacji w postaci prezentacji multimedialnej, filmu lub innej formy np. opowiadanie, esej, wiersz, rysunek, grafika, rzeźba, aplikacja, opis systemu.
2. przesłanie prezentacji / zdjęć wykonanych prac przedstawionych w formie prezentacji multimedialnej z krótkim opisem (np. w przypadku wykonania rzeźby) w terminie do dnia 05.05.2017 r. do godz. 23:59.

Konkurs ten to niepowtarzalna szansa na dołożenie swojej cegiełki do budowania nowego oblicza Polski opartego na otwartości, skuteczności, konkurencyjności i prostocie nowych technologii.

Dla najmłodszego pokolenia Internet to oczywistość, telefon, tablet, smartfon to konieczność a papier to przeszłość. Nie zawsze jednak tak było, a wygoda jaką dają nam zachodzące na naszych oczach procesy cyfryzacji przez dziesiątki lat jawiły się jak fantastyczne marzenie. Z tej perspektywy to właśnie młodzi powinni wziąć na siebie ciężar wykreowania sposobu, który pozwoliłoby naszemu państwo na mądry i skuteczny rozwój w graniach gnającej ewolucji IT.
Czekamy na wasze śmiałe i najbardziej szalone propozycje, żadne nie zostaną zignorowane.

Zgłoszenia: zurek@lo23.lublin.eu lub wisniewski@lo23.lublin.eu

 


Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo

Warunki udziału:
1. Zgłoszenie szkoły do etapu szkolnego do dnia 14.04.2017 r. do godz. 18:00,
2. Przeprowadzenie testu (zgodnie z harmonogramem w regulaminie konkursu).

Najlepsze 64 osoby z całej Polski weźmie udział w finale ogólnopolskim w Warszawie.

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami o łącznej wartości ponad 30 000 PLN podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej oraz zaproszeni wraz ze swoimi nauczycielami na bezpłatną dwudniową wizytę w Warszawie, podczas której odwiedzą wybrane ministerstwa, instytucje i firmy związane z obszarem IT i cyberbezpieczeństwem.

Zgłoszenia: zurek@lo23.lublin.eu lub wisniewski@lo23.lublin.eu

 


Konkurs graficzny

Opracowanie projektu podkładek pod myszki komputerowe z logo szkoły i napisem XXIII LO.
Logo można pobrać ze strony www szkoły. Rozmiar podkładki 24 x 19 cm. Format pliku jpg lub png. Termin wykonania pracy 29-04-2017. Prace można wysyłać na adresy: zurek@lo23.lublin.eu lub wisniewski@lo23.lublin.eu
Dla zwycięzców przewidziane nagrody.

 


Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”

3 lutego 2017r. odbył się XIII Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”, organizowany przez Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie razem z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Podczas konkursu wyłoniono 13 laureatów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz grupę wyróżnionych. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy III i Jakub Porzuc. Gratulujemy!!!


 

 

Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo - Planeta"

24 listopada 2016 r. został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Geograficzny "Geo - Planeta", w którym wzięło udział 4 uczniów z naszej szkoły. Uczeń Rafał Dąbek z klasy II c uzyskał wynik bardzo dobry.

 


 

2015/2016

 

Sukces Marceliny Wilk, uczennicy klasy 1i:


II miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim Giner de los Rios organizowanym przez Ambasadę Hiszpanii w Polsce. Szczegóły tutaj.

 

 

Wielki Turniej Edukacji Medialnej


Od 1 października do 10 listopada 2015 roku trwa rejestracja uczestników i uczestniczek do III edycji Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (WTEM), organizowanego przez Fundację Nowoczesna Polska.
Jest to konkurs skierowany do uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą sprawdzić swoje umiejętności i wiedzę w zakresie tradycyjnych i nowych mediów.

Jego celem jest propagowanie edukacji medialnej i informacyjnej oraz kształtowanie świadomych użytkowników mediów. Konkurs będzie składał się z trzech etapów.
Pierwszy, realizowany do 30 listopada 2015, to przygotowywany w grupie liczącej od 3 do 5 osób projekt na jeden z trzech zaproponowanych tematów, związanych z motywem przewodnim tegorocznego konkursu: bezpieczeństwem i prywatnością w sieci.
Na drugim etapie członkowie najwyżej ocenionych zespołów indywidualnie rozwiążą test on-line (luty 2016), najlepsi natomiast spotkają się podczas zawodów finałowych w Warszawie (kwiecień 2016).

Główną nagrodą w III edycji WTEM jest indeks na dowolny kierunek stacjonarnych studiów licencjackich prowadzonych przez Collegium Civitas oraz zwolnienie z opłat czesnego przez okres jednego roku. W przypadku, gdy laureat pierwszego miejsca będzie osobą spoza Warszawy, Collegium zapewnia również miejsce w domu studenckim i zwolnienie z opłat za mieszkanie w nim przez okres jednego roku. Uczestników zgłaszają opiekunowie.