Stypendia i zasiłki w roku szkolnym 2021/22

 

Informacja dotycząca stypendiów i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

 

Wniosek o stypendium szkolne może złożyć rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie miasta Lublin.

 

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528 zł. Termin składania wniosków do 15.09.2021 (gabinet pedagoga lub gabinet 57).

 

Osoby zamieszkałe poza terenem miasta Lublin proszone są o składanie wniosków (druki do pobrania we właściwej gminie) we właściwym urzędzie gminy.

 

Od roku szkolnego 2021/2022 istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną: https://stypendia.edu.lublin.eu – informacje i instrukcje w załączniku.

 

 

Załączniki:

 

1. pismo dotyczące stypendiów i zasiłków
2. zał. 1 uchwala nr 1122 z regulaminem
3. zał. 2 Instrukcja dla Operatorów
4. zał. 3 Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia
5. zał. 4 Wniosek o przyznanie zasiłku dla ucznia
6. zał. 5 Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie stypendium
7. zał. 6 Instrukcja dla wnioskodawcy dotycząca składania wniosku o przyznanie zasiłku
8. zał. 7 Informacja dot. składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego