INFORMACJE


Przydatne telefony:

Pokój nauczycielski - 81-531-04-40
Pedagog szkolny - 81-531-04-21
Sekretariat - 81-531-04-28
Faks: 81-531-04-27


Numer konta bankowego Rady Rodziców
48 1160 2202 0000 0001 0069 7774

Numer konta bankowego Szkoły
21 1240 1503 1111 0010 0167 3729

 

 Rządowy program 500+
Miejsca składania wniosków w Lublinie

Stypendia i zasiłki w roku szkolnym 2017/2018