INFORMACJE


UBEZPIECZENIE

1. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych
2. Oferta NNW
3. Informacja o dystrybutorze
4. Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych - ubezpieczenie szkolne


W dniu 31 maja br. odbyła się wideokonferencja „Kocham i wspieram – rodzicielskie SOS w czasie pandemii” adresowana do rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.
Podczas spotkania zostały poruszone następujące zagadnienia:
• „Komunikacja w rodzinie – sposoby skutecznego porozumiewania się z dziećmi”
• „Jak wspierać dzieci w czasie pandemii?”
Udostępniamy link do nagrania

Przydatne telefony:

Pokój nauczycielski - 81-531-04-40
Pedagog szkolny - 81-531-04-21
Sekretariat - 81-531-04-28
Faks: 81-531-04-27


Numer konta bankowego Rady Rodziców
48 1160 2202 0000 0001 0069 7774Oferta wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznychLektury dla rodziców nastolatków

 

 Rządowy program 500+
Miejsca składania wniosków w Lublinie

Stypendia i zasiłki w roku szkolnym 2019/2020