2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

 

2018/2019

 

Wycieczka Wrocław - Praga


 


 


Projekt „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”

Uniwersytet Przyrodniczy prowadzi rekrutację do projektu „Ścieżką CHEMiczną: uczę, doświadczam, rozumiem, korzystam, inspiruję”.
Celem głównym projektu jest:
- podniesienie kompetencji z zakresu komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych dla 190 uczniów/uczennic szkół podstawowych położonych na obszarze Polski poprzez udział w zajęciach warsztatowych z udziałem pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w okresie 4.03.2019 - 30.11.2020.
- poprawa relacji Uczelni z otoczeniem zewnętrznym poprzez opracowanie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych zajęć warsztatowych z chemii (w ramach realizacji trzeciej misji uczelni) z wykorzystaniem zasobów uczelni w postaci kadry oraz zaplecza laboratoryjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
- rozwój młodzieży na drugim etapie edukacji z chemii poprzez poszerzenie oferty Katedry Chemii o dodatkowe zajęcia laboratoryjne. Cel ten będzie realizowany poprzez rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie kultury innowacyjności, zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości, stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia.


Obecnie prowadzimy rekrutację do projektu tj. I grupy docelowej oraz II grupy docelowej. Wszelkie informacje na temat regulaminu projektu oraz wsparcia są na stronie projektu: https://www.up.lublin.pl/6104/.

Wszyscy chętni Uczniowie i Uczennice przystępujący do rekrutacji w ramach Projektu zobowiązani są do wypełnienia i złożenia w biurze projektu formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 ) oraz oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność uczestnika (załącznik nr 2 ). Wymienione dokumenty można również przesłać pocztą na adres biura projektu.

W razie dodatkowych pytać proszę o przesłanie ich na adres mailowy biura projektu lub kontakt telefoniczny. Podaję swój numer telefonu: 607431448.

Serdecznie Pozdrawiam,
Jadwiga Stachowicz


 


Wyjście do Radia Lublin

20 marca 2019 klasa 2a, w odpowiedzi na zaproszenie organizatorów, uczestniczyła w IV Festiwalu Reportażu w Lublinie. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w panelu "Czytelnia reportażu", przygotowanym przez pana Mateusza Nowaka podczas którego wysłuchali fragmentów najlepszych reportaży nominowanych do nagrody Kryształowych Kart Polskiego Reportażu.


 


DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA

W tym roku nasza szkoła została zaproszona na obchody Dnia Świętego Patryka zorganizowane przez Zakład Literatury Angloirlandzkiej oraz Koło Naukowe Anglistów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Po raz pierwszy uczelnia zaproponowała szkołom średnim współtworzenie tego wydarzenia. Z przyjemnością przyjęliśmy to wyzwanie. Uczennice klasy Ic: Katarzyna Maj i Martyna Makarewicz przygotowały prezentację zatytułowaną: „Stereotypy o Irlandczykach, czyli jacy są naprawdę?” Dziewczyny zebrały wiele mitów związanych z Irlandczykami i rozprawiły się z nimi w rzeczowy, ale dowcipny sposób.


 


Katarzyna Piwowarska, uczennica klasy 2d otrzymała dyplom oraz nagrodę za wzięcie udziału w KONKURSIE KREATYWNEGO PISANIA, zorganizowanym przez Koło Naukowe Germanistów Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS. Zadaniem uczestników było napisanie w języku niemieckim współczesnej bajki na motywach baśni Braci Grimm.
Nagrody wręczone zostały 22 marca w Dniu Drzwi Otwartych UMCS.


 


UWAGA, KOMUNIKAT KSIĘGOWOŚCI!!!

Dotyczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin.
Przypominamy uczniom, że już można składać faktury w ramach stypendium szkolnego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę.
Faktury prosimy składać w pokoju nr 57 (księgowość).


 


TURBOLANDESKUNDE

Z przyjemnością informujemy, że do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu „TURBOLANDESKUNDE – WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowali się uczniowie klasy 2e: Szymon Bara, Jakub Koziński, Dawid Rapa.
Uczniom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
Etap regionalny odbędzie się dnia 8 marca 2019 roku w auli Zespołu Szkół nr 1 Wł. Grabskiego w Lublinie, ul. Podwale 11.

W dniu 8 marca 2019 roku w budynku Zespołu Szkół nr 1 Wł. Grabskiego w Lublinie odbył się regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Turbolandeskunde - wędrówka po krajach niemieckiego obszaru językowego” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była „Austria”. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące tego kraju zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim z zakresu krajoznawstwa, łącząc ze sobą wiedzę z różnych dziedzin tzn. geografii, historii, polityki, sztuki, kultury itd.
Gratulujemy wszystkim wiedzy i zaangażowania! Poziom był bardzo wyrównany. Naszych zawodników dzielił jeden punkt od przejścia do kolejnego etapu.

 


Nasza szkoła wzięła udział w organizacji wydarzenia: "Akcja charytatywna na rzecz misji w Tanzanii prowadzonej przez Siostry Zmartwychwstania Pańskiego" - 5 grudnia 2018 r.


 


Piękno Polesia

W dniu 3.12.2018 roku gościliśmy w naszej szkole Pana Sławomira Wróbla – pracownika Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno-chemicznym (D,F,H) mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu o pięknie przyrody Polesia. Dopełnieniem wykładu były fotografie autorstwa prowadzącego wykład.


 


Wizyta w Warszawie

W dniu 9 listopada 2018 r. klasy IIa, IIb i IId zwiedzały Warszawę. Uczennice i uczniowie byli w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, na Niewidzialnej Wystawie i spektaklu "Pierwsza randka" w tearze Komedia.


 

 


 

Nauczyciele XXIII Liceum Ogólnokształcącego im.Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
nominowani do tytułu NAUCZYCIEL NA MEDAL

Informujemy, że Nasi nauczyciele: pani Danuta Jamroz (nauczycielka podstaw przedsiębiorczości), pan Robert Śnieg (nauczyciel fizyki i matematyki) oraz pan Marek Piluś (nauczyciel wychowania fizycznego) uzyskali nominację do tytułu NAUCZYCIEL NA MEDAL.
Akcja, organizowana przez Kurier Lubelski ma na celu docenienie pracy nauczycieli oraz wyróżnienie tych najlepszych w swoim fachu. Plebiscyt honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski.
 

JUBILEUSZ 20-LECIA XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA


OBCHODZONY W ROKU 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

AKTUALNY HARMONOGRAM OBCHODÓW JUBILEUSZU

18 PAŹDZIERNIKA 2018 R. [CZWARTEK]

- GODZ. 10.00 - JUBILEUSZOWA MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA UL. POPIEŁUSZKI 28b
- 11.00 - UROCZYSTY PRZEMARSZ, W KOLUMNIE, DO SZKOŁY
- 11.30 - SZKOLNE UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWE
- 13.00- ZWIEDZANIE SZKOŁY ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH WYSTAW I EKSPOZYCJI

19 PAŹDZIERNIKA 2018 R. [PIĄTEK] - DZIEŃ ABSOLWENTA

- GODZ. 12.00 - UROCZYSTA AKADEMIA DLA NAUCZYCIELI, ABSOLWENTÓW I UCZNIÓW XXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA W LUBLINIE
- 13.00 - KOLEŻEŃSKIE SPOTKANIA W SALACH LEKCYJNYCH
- 14.00 - ZWIEDZANIE SZKOŁY ORAZ OKOLICZNOŚCIOWYCH WYSTAW I EKSPOZYCJI

PATRONATY HONOROWE:

STRONA WYDARZENIA

 

Pielgrzymka maturzystów


 

 


 

Europejski Dzień Języków
European Day of Languages
Europäische Tag der Sprachen
Día Europeo de las Lenguas
Journée européenne des langues

28 września obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. Uczniowie z klas: 2d, 2c, 2e, 3c oraz Telewizja Szkolna TVS przygotowali program artystyczny w języku angielskim, hiszpańskim i niemieckim i francuskim. Uczniowie mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz wiedzę na temat języków rozwiązując wielojęzyczny quiz. Wszyscy doskonale się bawili przy piosenkach wykonywanych przez naszych uczniów w różnych językach.KUL - Warsztaty dziennikarskie

26.09.2018 r. uczniowie klasy 2a (o profilu dziennikarsko-artystycznym) na zaproszenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, organizowanych z okazji 100-lecia KUL-u. Mieli możliwość zapoznania się nie tylko z tajnikami pracy dziennikarza, ale również z historią lubelskiego uniwersytetu oraz niezwykłymi eksponatami Uniwersyteckiego Muzeum. Szczegółowa fotorelacja w zakładce zajęcia dziennikarsko-artystyczne. (autorka zdjęć - Diana)Dwudziestolecie XXIII LO

We wrześniu został ogłoszony szkolny konkurs na plakaty "Dwudziestolecie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania" oraz " Stulecie Niepodległości". Powstało wiele ciekawych prac, które zostaly wyeksponowane w październiku na patio szkoły podczas uroczystości jubileuszowych. Komisja konkursowa (p. dyr Monika Wrona, p. Dorota Józefacka - Kuta, p. Magdalena Tokarczyk - Wal) wybrała najlepsze prace.
W konkursie na plakat "Dwudziestolecie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania" nagrody otrzymały:
- I miejsce - Sara Niemiec i Aleksandra Jurkowska z klasy I h
- II miejsce - Iga Kurzel i Julia Stoczkowska z klasy II g
- III miejsce - Kamila Fac i Paulina Cegłowska z klasy I e

W konkursie na plakat "Stulecie Niepodległości" nagrody otrzymały:
- I miejsce - Noemi Mieczkowska i Nikola Sternik z klasy I b
- II miejsce - Natalia Karaś i Aleksandra Szpyra z klasy I b
- III miejsce - arolina Gruszecka z klasy I f.
Serdecznie gratulujemy!!!


 

 


 

Lubelski Festiwal Nauki

W dniach 19 i 20 września 2018 roku klasy 2hi i 3i brały udział w Lubelskim Festiwalu Nauki. Klasa 2hi uczestniczyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w warsztatach z Excela pt. "Statystyka co z tego wynika. Czyli jak okiełznać dane przy pomocy metod statystycznych i arkusza kalkulacyjnego". Klasa 3i na Politechnice Lubelskiej brała udział w warsztatach pt. "Auto CAD - nie taki straszny jak go rysują" oraz obserwowała demonstracje pracy drukarki 3D.


 

 


 

 

„W stronę dojrzałości” - warsztaty dla młodzieży

Od września 2018 r. uczniowie wybranych klas pierwszych naszego Liceum uczestniczą w warsztatach „W stronę dojrzałości”. Program objęty jest patronatem Ministerstwa Zdrowia, które z Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizuje działanie pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”. Główne cele programu to:
- kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia,
- wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich,
- ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.
W naszej szkole podjęto jego realizację wśród uczniów, aby wzmacniać czynniki chroniące i redukować czynniki ryzyka w kontekście zdrowia prokreacyjnego. Warsztaty dla młodzieży realizuje pani Ewa Pawlik - Rożek, tutor programu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wstronedojrzalosci.pl