Członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego

kadencja 2018-2019

Przwodnicząca SU - Julia Jońska - kl. 3a

Zastępcy:
Justyna Rudnicka - kl. 3a i Diana Al-Shawerdi - kl. 2a

Sekretarz-skarbnik - Michał Kotowski - kl.3hOpiekunowie SU

p. Anna Poźniak

p. Monika JakubczakOpiekunowie Pocztu Sztandarowego

p. Marek Kasprzak

p. Marek Piluś