Członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego

kadencja 2017-2018

Przwodnicząca SU - Monika Michna kl. 3b

Zastępcy:
Karolina Rojewska kl. 3b i Julia Jońska 2a

Sekretarz-skarbnik - Michał Kotowski kl. 2hOpiekunowie SU

p. Anna Poźniak

p. Monika JakubczakOpiekunowie Pocztu Sztandarowego

p. Marek Kasprzak

p. Marek Piluś