Członkowie zarządu Samorządu Uczniowskiego

kadencja 2021-2022

Przwodniczący SU - Antoni Radecki kl. 3ig

Zastępcy:
Jakub Kloc kl.2B i Julia Lisowska kl. 2G

Zuzanna Kowalczyk kl.3Cp - przedstawiciel klas 1 i 2 po szkole podstawowej
Maja Zalewa kl. 3Cp - przedstawiciel klas 2 po gimnazjum i 3Opiekunowie SU

p. Anna Poźniak

p. Monika JakubczakOpiekunowie Pocztu Sztandarowego

p. Marek Kasprzak

p. Marek Piluś