Biblioteka XXIII Liceum Ogólnokształcącego stanowi Szkolne Centrum Informacji, jest warsztatem pracy dla uczniów i nauczycieli. Udostępnia książki, zbiory multimedialne oraz inne źródła informacji, które ułatwiają członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia oraz efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów.

Pomieszczenia biblioteki składają się z wypożyczalni z czytelnią oraz dwóch pomieszczeń magazynowych.

W czytelni znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, drukarka oraz skaner. Użytkownicy mogą korzystać z komputerowego katalogu biblioteki w systemie Vulcan - MOL.

Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne.

Księgozbiór liczy obecnie 18 462 pozycje inwentarzowe, w tym:

 • 18 005 vol. książek
 • 457 szt. multimediów.

W bibliotece do dyspozycji czytelników jest 21 tytułów czasopism:

 • „Biblioteka w Szkole”
 • „Biologia w Szkole”
 • „Charaktery”
 • „Chemia w Szkole”
 • „Cogito”
 • „Deutsch Aktuell”
 • „Dyrektor Szkoły”
 • „English Matters”
 • „Espaňol Si, gracias”
 • „Fizyka w Szkole”
 • „Français Présent”
 • „Geografia w Szkole”
 • „Głos Nauczycielski”
 • „Język Polski w Liceum”
 • „Kontynenty”
 • „Matematyka”
 • „Przegląd Obrony Cywilnej”
 • „Przegląd Oświatowy”
 • „Psychologia w Szkole”
 • „Remedium”
 • „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne”