Wirtualny spacer po 23 LO w Lublinie

 

W promocję szkoły zaangażowali się uczniowie XXIII LO:
Antoni Radecki kl. 2ig, Maja Zalewa kl. 2Cp, Zuzanna Kowalczyk kl. 2Cp

 

 

 Informacja o logowaniu do Office 365

Zasady bezpieczeństwa i organizacji zajęć w XXIII LO

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS

 

 

Komunikat Dyrektora XXIII LO
z dnia 25 października 2021 r.
dotyczący zawieszenia zajęć


Komunikat o częściowym zawieszeniu zajęć w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie z dnia 25 października 2021 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w klasie 3Cp w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie w okresie od 25 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389 ze zmianami) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Monika Wrona
Dyrektor
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie

Komunikat Dyrektora XXIII LO z dnia 22 października 2021 r.

dotyczący zawieszenia zajęć


Komunikat o częściowym zawieszeniu zajęć w XXIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
z dnia 20 października 2021 r.


Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w klasach: 1Ap, 1Dp, 1Hp, 2Ap, 3Gp, 3ig w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie w okresie od 25 października 2021 r. do dnia 29 października 2021 r.


W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389 ze zmianami) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.


Monika Wrona
dyrektor
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Lublinie

 

 

Komunikat Dyrektora XXIII LO
z dnia 20 października 2021 r.
dotyczący zawieszenia zajęć


Komunikat o częściowym zawieszeniu zajęć w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie z dnia 20 października 2021 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczna zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia w klasie 1Cp w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie w okresie od 20 października 2021 r. do dnia 25 października 2021 r.

W związku z powyższym, na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389 ze zmianami) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Monika Wrona
Dyrektor
XXIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
w LublinieOpłaty na Radę Rodziców

prosimy kierować na:

KONTO

48 1160 2202 0000 0001 0069 7774

RADA  RODZICÓW
XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
ul. Poniatowskiego 5, 20-060 Lublin

W tytule płatności proszę wpisać:
imię i nazwisko dziecka, klasę
jeśli opłata dotyczy zaległego roku szkolnego o stosowny wpis.


 

 

 

Pomóżmy Dawidowi!

Uczeń naszej szkoły, Dawid Plackowski, w lutym uległ poważnemu wypadkowi. Teraz bardzo potrzebuje naszej pomocy. Dużą szansą  dla Dawida na odzyskanie sprawności jest turnus rehabilitacyjny, który, niestety, wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego prosimy Was o wsparcie, liczy się każda złotówka!
Razem pomóżmy Dawidowi wrócić do sprawności po wypadku, wpłacając środki na konto fundacji!

https://www.siepomaga.pl/dawid-plackowski
https://fundacjavotum.pl/podopieczni/dawid-plackowski/


 

 
Wykaz podręczników na rok szk. 2021/2022:

po szkole
podstawowej
po gimnazjum

 

Plan lekcji znajduje się w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu

Kalendarz roku szkolnego 2021/22
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022

Program stypendialny dla uczniów uzdolnionych

Ubezpieczenie uczniów

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w szkole.
Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny: 81 531 04 28 oraz adres email: poczta@lo23.lublin.eu

Zdalne nauczanie w XXIII LO w Lublinie